Ekológia

V Tatrách budú dva dni spočítavať kamzíky

"Kamzíky v Tatranskom národnom parku rátajú dvakrát ročne. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. "

TASR, 26. októbra 2021 7:56
Kamzík tatranský, rupicapra rupicapra. Foto: TASR Milan Kapusta

Jesenné spočítanie kamzičej zveri má priblížiť stav populácie kamzíka vrchovského tatranského na slovenskej i poľskej strane Tatier pred nadchádzajúcou zimou. Dvojdňové spočítavanie sa začne v utorok (26. 10.) a výsledky by mali byť známe v priebehu ďalšieho týždňa. TASR o tom informovala koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) Martina Petránová.

Meteorológovia na najbližšie dni avizujú podľa jej slov slnečné počasie a teploty, ktoré by mohli predznamenávať, že spočítanie kamzičej zveri po neúspešnom pokuse z jari konečne vyjde. Vtedy sa zoológovia rozhodli čísla nezverejniť, pretože výsledky nekorešpondovali s reálnym stavom kamzičej populácie.

"Počasie na jeseň býva stabilnejšie, dlhoročné skúsenosti ukazujú, že práve toto obdobie je na podchytenie početnosti kamzičej populácie najvhodnejšie, keďže zvieratá sa neschovávajú pred teplom a aj kamzíčatá sú už odrastenejšie, a teda i lepšie viditeľné. Navyše, blížiaca sa ruja so sebou prináša zvýšený pohyb kamzíkov, takže je väčšia pravdepodobnosť, že výsledné čísla budú na úrovni skutočnej početnosti tohto nášho symbolu Tatier," vysvetľuje Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom pravidelného spočítavania kamzičej zveri v TANAP-e.

Spočítavať sa bude tentoraz dva dni, aby výsledky boli čo najpresnejšie. Do terénu spoločne so zamestnancami Štátnych lesov TANAP-u vyrazia aj pracovníci Správy TANAP-u, členovia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, zamestnanci Lesov mesta Kežmarok i Lesov mesta Spišská Belá či ďalší dobrovoľníci. Na severnej strane Tatier je kamzičia inventúra v réžii poľského Tatrzanskiego Parku Narodowego.
Igor Cpin zo Štátnych lesov TANAPu ďalekohľadom sleduje čriedu kamzíkov vo Velickej doline v rámci pravidelného sčítavania kamzičej zveri vo Vysokých Tatrách v stredu 24. októbra 2012. Foto: TASR Oliver Ondráš

Kamzíky v Tatranskom národnom parku rátajú dvakrát ročne. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Rekord si zatiaľ drží jeseň 2018, na oboch stranách Tatier vtedy zahliadli celkovo 1431 kamzíkov. Jar bola najúspešnejšia v rokoch 2016 a 2014, keď bolo napočítaných zhodne po 1232 jedincov. Vlani na jeseň zapísali do sčítacích hárkov dokopy 983 kamzíkov, z toho 653 na slovenskej strane Tatier. Výsledné počty však vtedy ovplyvnili nadpriemerné teploty, ktoré 'vyhnali' kamzíky do tienistých zákutí.

"Vďaka pravidelným inventúram majú zoológovia prehľad nielen o aktuálnych počtoch kamzíkov, ale tiež o ich zdravotnom stave, keďže spočítanie využívajú napríklad aj na zber vzoriek kamzičieho trusu," dodala Petránová.

Komentáre