Ekológia

Detská lesnícka univerzita tento rok predá poznatky 35 žiakom

"Cieľom projektu je motivovať deti objavovať nové poznatky o lese a získať zručnosti, ktoré im poslúžia v ďalšom štúdiu a živote."

TASR, 26. októbra 2021 7:45
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Celkom 35 žiakov z piatich základných škôl (ZŠ) bude v školskom roku 2021/2022 spoznávať les, lesnícku vedu a výskum prostredníctvom interaktívnych prednášok so slovenskými lesníkmi. Projekt, známy pod názvom Detská lesnícka univerzita, organizuje už po dvanásty raz Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene spolu s partnermi, ktorými sú Vojenské lesy a majetky SR a Lesy SR.

Cieľom projektu je motivovať deti objavovať nové poznatky o lese a získať zručnosti, ktoré im poslúžia v ďalšom štúdiu a živote.

Podľa hovorcu NLC Jána Lichého v prvej odbornej prednáške s názvom Les, to nie sú len stromy a zvieratá lektorka Anna Sliacka z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR priblížila žiakom všetky podoby lesov na Slovensku, ich produkčné i mimoprodukčné funkcie a systém hospodárenia v lesoch. „Prednášku doplnili aktivity lesnej pedagogiky zamerané na poznávanie stromov, čím lesné pedagogičky z NLC podporili Medzinárodný deň stromov, pripadajúci na 20. októbra,“ dodal hovorca.

„Naši študenti získajú prvé lesnícke skúsenosti a naučia sa chápať les a vnímať prírodu ako súčasť ich bytia, čo je správna cesta k tomu, aby oni sami zachovali lesy pre ďalšie generácie,“ skonštatoval Lichý. Študenti budú počas nasledujúcich mesiacov spoznávať les z jeho všetkých stránok. Dozvedia sa, aká je úloha lesníka pri starostlivosti o les, aké činnosti robí počas roka i o tradíciách poľovníctva na Slovensku.

Ako hovorca NLC uviedol, atraktívnym pre študentov bude aj to, či môže počítačová hra „vyveštiť“ budúcnosť lesa alebo tréning spiľovania stromov na trenažéri. Študenti navštívia aj arborétum Borová Hora vo Zvolene, aby sa dozvedeli všetky tajomstvá stromov našich lesov. Záverečná téma „Osud lesov je v našich rukách“ ich bude motivovať zamyslieť sa nad významom lesov pre človeka a spoločnosť a spoločne navrhnúť LES pre budúce generácie.

Komentáre