Ekológia

Správnym triedením odpadu možno znížiť výskyt zvierat pri kontajneroch

"Zo zákona dokonca vyplýva, že každý držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť svoj odpad pred prístupom medveďa hnedého."

TASR, 2. novembra 2021 14:33
Medveď hnedý testuje novú konštrukciu kontajnera na odpad v košickej ZOO 12. júla 2018, foto z archívu. Foto: TASR - František Iván

Správnym vytriedením odpadu možno znížiť výskyt zvierat v okolí kontajnerov. Tie treba aj poriadne zabezpečiť, aby sa obmedzil prístup zvierat k odpadkom. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) a organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak spoločne upozorňujú na narastajúci problém výskytu medveďov a iných divých zvierat v blízkosti domov.

Inšpekcia zistila, že zvieratá nevyberajú odpad len zo zmesových kontajnerov, kde sa nachádzajú zvyšky jedál. "Pozor si treba dať aj na to, čo vyhadzujeme do žltých nádob na plasty alebo do červených nádob na kovy. Do týchto kontajnerov vhadzujeme iba obaly bez zvyškov nápojov a potravín," hovorí riaditeľka pre komunikáciu OZV Envi-Pak Katarína Kretter. Dodala, že obaly je potrebné pred vyhodením opláchnuť vodou.

K divej zveri pri kontajneri sa netreba približovať, plašiť ju alebo odháňať. "Odporúčame tiež ľuďom, aby tieto zvieratá nekŕmili, lebo keď ich raz naučíme na zvyšky z potravín, tak sa do daných lokalít budú opakovane vracať. Preto je aj veľmi dôležité, aby ľudia nehádzali zvyšky potravín a odpadky na zem v blízkosti kontajnerov, a aby kontajnerové nádoby riadne zatvárali," vysvetľuje Michal Haring zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR.

Zo zákona vyplýva, že každý držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť svoj odpad pred prístupom medveďa hnedého. Táto povinnosť sa nevzťahuje na celé Slovensko, ale len na sídla v horských oblastiach. "Samosprávy, ale aj podnikateľské subjekty môžu zabezpečiť okolie kontajnerov viacerými spôsobmi, napríklad môžu využiť zamrežované stojiská, samostatné nádoby so zabezpečením proti prístupu zvierat či elektrický ohradník," približuje riaditeľ SIŽP Ján Jenčo.

Komentáre