Ekológia

Rastlinstvo Slovenska približujú e-publikácie botanickej spoločnosti

"V rámci medzinárodného projektu EODOPEN nadviazalo CVTI SR spoluprácu so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied."

TASR, 3. mája 2022 10:37
Ilustračná snímka. Foto: TASR Oliver Ondráš

Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR zdigitalizovalo špecializovaný bulletin a ďalšie publikácie o bohatstve v podobe rastlinstva na Slovensku. Ponúka ich vo svojej digitálnej knižnici. TASR o tom informovala Eva Vašková z komunikačného oddelenia CVTI SR.

V rámci medzinárodného projektu EODOPEN nadviazalo CVTI SR spoluprácu so Slovenskou botanickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied. Výsledkom je zdigitalizovaný Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti a viaceré zborníky či odborné publikácie. Časopis vychádza od roku 1979.

"Časopis vychádza dvakrát ročne. K určitému ročníku môžu vyjsť v priebehu roka aj jedno či dve samostatné monotematické čísla venované špeciálnym témam," priblížil predseda Slovenskej botanickej spoločnosti Milan Valachovič. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, jednotlivé čísla špecializovaných vydaní a iné publikácie vydané spoločnosťou ponúka aj stránka Slovenskej botanickej spoločnosti.

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV združuje približne 390 členov zaujímajúcich sa o botaniku v najširšom zmysle, od fyziológov po systematických botanikov a geobotanikov a od algológov, cez lichenológov a bryológov až po amatérov a profesionálov venujúcich sa ochrane prírody.

Komentáre