Ekológia

Program starostlivosti o Volovské vrchy zlepší stav 4 druhov vtákov

"Zlepšiť by sa mala aj spolupráca subjektov v regióne pre zachovanie prírodných hodnôt a pre ich využitie, a to aj pre cestovný ruch, napríklad pozorovanie vtáctva."

TASR, 30. novembra 2022 12:19
Na snímke tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix) počas tokania. Foto: TASR/AP


Hlavným cieľom programu starostlivosti o chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy je zlepšiť stav štyroch druhov vtákov - hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, orla krikľavého a pôtika kapcavého. Má sa zachovať aj priaznivý stav ďalších 21 druhov vtákov. Vyplýva to materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR do medzirezortného pripomienkového konania.

Populácia hlucháňa hôrneho sa má zvýšiť a udržať na počte 15 kohútov. Udržať by sa mali aj podmienky na hniezdenie tetrova hoľniaka. Ráta sa so zvýšením populácie na päť kohútov. V prípade populácie orla krikľavého by malo ísť o zvýšenie minimálne 15 hniezdnych párov a pôtika kapcavého na najmenej 155 hniezdnych párov.

Zachovať sa má priaznivý stav bociana čierneho, včelára lesného, sovy dlhochvostej, muchárika malého, prepelice poľnej či orla skalného.

Envirorezort chce programom zlepšiť spoluprácu s vlastníkmi a správcami pozemkov pri ochrane vtákov. Zabezpečiť sa má aj legislatívny rámec na zlepšenie kvality biotopov vo Volovských vrchoch. Zlepšiť by sa mala aj spolupráca subjektov v regióne pre zachovanie prírodných hodnôt a pre ich využitie, a to aj pre cestovný ruch, napríklad pozorovanie vtáctva.

Chránené územie sa nachádza na východnom Slovensku a bolo vymedzené na ochranu 25 vtáčích druhov. Rozloha CHVÚ Volovské vrchy je 121.420 hektárov. Takmer na 89 percentách územia platí prvý stupeň ochrany. "Zvyšných vyše 11 percent sa prekrýva s existujúcimi územiami národnej či európskej sústavy chránených území, v ktorých platí druhý až piaty stupeň ochrany," priblížil rezort. Pokračuje, že viac ako 84 percent územia tvoria lesné pozemky, z nich 57,6 percenta sú hospodárske lesy.

Vypracovanie Programu starostlivosti o CHVÚ Volovské vrchy na roky 2023 – 2052 má prispieť k naplneniu medzinárodných záväzkov Slovenska. Vláda zatiaľ schválila programy starostlivosti pre 22 z celkového počtu 41 CHVÚ. "Na chýbajúce ciele ochrany v územiach Natura 2000 Európska komisia upozornila SR v rámci konania," uviedol envirorezort. Dodal, že vo veci nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho podala koncom roka 2021 Európska komisia žalobu voči Slovensku na európsky Súdny dvor. Svojím rozsudkom v júni tohto roka potvrdil žalobné dôvody Komisie. Medzi vytýkané nedostatky patrí podľa MŽP aj to, že SR pre sedem z 12 CHVÚ vymedzených aj pre ochranu biotopov hlucháňa zatiaľ neschválila program starostlivosti.


Komentáre