Ekológia

Pri rieke Morava začali ekologicky likvidovať komáre

"Bratislavský samosprávny kraj začal s ekologickým bojom proti komárom. Biologický prípravok aplikuje po celej dĺžke hrádze pri rieke Morava."

TASR/Webmagazin.sk, 26. júna 2020 18:27
Foto: TASR Pavel Neubauer


Liahne začali v piatok ekologicky likvidovať od katastra obce Veľké Leváre až po kataster obce Vysoká pri Morave. Územia spadajúce pod prírodnú rezerváciu Horný a Dolný les budú vynechané. Kraj zároveň ubezpečuje, že látka BTI je neškodná pre včely a iný hmyz.

Bratislavský kraj už od apríla monitoruje takmer 450 liahnísk komárov. Posledný monitoring v teréne poukázal na zvýšený počet výskytu lariev komárov v inundácií rieky Morava. "Situácia si preto vyžaduje neodkladnú aplikáciu biologického prípravku s obsahom BTI, najmä na vodách rozliatych v rámci inundácie Moravy v okolí hrádze do medzihrádzového priestoru," vysvetlila hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Napriek tomu, že boj s komármi je primárne v kompetencii obcí, kraj sa snaží pomáhať starostom a obyvateľom dotknutých území pri premnožení komárov, a to formou monitoringu liahnísk, obstarávaním zhotoviteľa na vytvorenie mobilnej aplikácie na monitoring liahnísk alebo preplácaním prípadnej aplikácie biologickej látky. Kraj taktiež odporúča starostlivosť o zeleň v obci a v jej tesnej blízkosti, nakoľko neudržiavaná zeleň poskytuje komárom dokonalé útočisko počas dňa.

Foto: TASR Pavel Neubauer

Komentáre