Ekológia

Herci Činohry SND upozorňujú na devastáciu národných parkov

"Ich výzva upozorňuje, že v národných parkoch dochádza k masívnej ťažbe napriek tomu, že verejnosť si ju neželá."

TASR, 10. decembra 2021 10:28
Ilustračné foto. Foto: TASR – Michael Kessler

Herci Činohry Slovenského národného divadla (SND) podporili petíciu Osloboďme národné parky. Na jej podpis vyzývajú vo videu, v ktorom upozorňujú na devastáciu národných parkov. TASR o tom informoval Marek Kuchta z iniciatívy My sme les.

"Naše národné parky v skutočnosti nie sú chránené pred ťažbou dreva, ani výstavbou. Osemdesiat percent ich územia nemá zaručenú plnú ochranu," hovoria herci vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach, v ktorom nechýbajú zábery devastácie. Podľa iniciatívy My sme les má plnú ochranu, teda piaty stupeň, iba 20 percent územia v národných parkoch. "Národné parky dnes slúžia viac ťažbe dreva a developerom ako ochrane prírody," tvrdia známe tváre vo videu.

Ich výzva upozorňuje, že v národných parkoch dochádza k masívnej ťažbe napriek tomu, že verejnosť si ju neželá. "Ak môžem čo i len trošku podporiť ochranu prírody, tak to vždy rada urobím a verím, že hlas nás všetkých bude konečne vypočutý na správnych miestach," hovorí herečka Jana Kovalčíková. Vo videu sa objavia aj Monika Hilmerová, Táňa Pauhofová, Henrieta Mičkovicová, Alexander Bárta, Richard Stanke, Ľuboš Kostelný, Daniel Fischer, Martin Šalacha či Anežka Petrová. Petíciu Osloboďme národné parky zatiaľ podpísalo 56.000 občanov.

Na zverejnené video zareagovalo Národné lesnícke centrum (NLC) s tým, že niektoré vyhlásenia, ktoré v ňom odzneli, môžu u laickej verejnosti vyvolať mylnú predstavu o skutočnom stave lesov a národných parkov na Slovensku. "Všetko, čo sa deje v národných parkoch od tretieho stupňa ochrany, sa nedeje bez súhlasu orgánov štátnej ochrany prírody. Každý vyťažený strom, každé stavebné povolenie je viazané na ich súhlas," pripomína NLC.

Tvrdí, že národné parky nie sú len bezzásahové územia s piatym stupňom ochrany, kde sa nevykonáva žiadna činnosť. "V národných parkoch sa hospodári podľa schválených programov starostlivosti o lesy, ktoré sú rovnako schvaľované za účasti orgánov štátnej ochrany prírody či mimovládneho sektora," píše NLC. Tiež upozorňuje na platný zákon, ktorý "jasne prikazuje využívanie prírode blízkeho spôsobu hospodárenia na územiach národných parkov".

Štátny podnik Lesy SR nesúhlasí s tvrdením iniciatívy, že 80 percent územia národných parkov nemá ochranu. Deklaruje, že ako správca územia postupuje v zmysle platnej legislatívy, podľa ktorej je možné manažovanie v národných parkoch iba prírode blízkym spôsobom a iný hospodársky spôsob nie je prípustný.

Lesy SR reagovali, že to, čo prezentujú aktivisti ako drancovanie lesov, je odstránenie mŕtvych a poškodených stromov po prírodných katastrofách z lesov, ktoré boli v minulosti založené ľudskou rukou. Vďaka lesníkom tam majú vznikať nové porasty. Lesy SR tvrdia, že rovnaký prístup, aký sa uplatňuje u nás v prípade národných parkov, sa uplatňuje aj v iných európskych národných parkoch a tiež sa nezasahuje len v bezzásahových územiach.

Lesníci tiež upozorňujú, že v slovenských národných parkoch sa dodržiava ochrana, aká sa definovala pri ich vyhlásení. To, že zákonné kritériá nie sú totožné s kritériami IUCN (Medzinárodná únia pre ochranu prírody), ktorých klasifikácia bola schválená až po vyhlásení väčšiny národných parkov na Slovensku, nie je podľa štátneho podniku ich chyba. Pripomínajú, že pravidlá treba prehodnotiť a zosúladiť s medzinárodnými kritériami.

Komentáre