Cestovanie

Geopark Malé Karpaty priblížia Geo potulky Trnavského kraja

"Každú sobotu do 7. mája sú na výber turistické zážitkové okruhy Dobrá Voda, Prašník a Chtelnica, ktoré budú sprevádzané odborným výkladom geológa. "

TASR, 5. apríla 2022 11:44
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta

Symbolickým poklepaním geologickými kladivkami po kameni odštartovali počas víkendu Geo potulky približujúce geologicky významné lokality Geoparku Malé Karpaty v rámci Trnavského kraja. Tri rôzne okruhy pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.

Každú sobotu do 7. mája sú na výber turistické zážitkové okruhy Dobrá Voda, Prašník a Chtelnica, ktoré budú sprevádzané odborným výkladom geológa. Turistov zavedú na miesta, kde sa budú môcť dotknúť 200 miliónov rokov starého morského dna, nájsť voľne rastúce orchidey či stopy po dinosauroch a spoznať proces formovania krajiny Malých Karpát. „Naším cieľom je zviditeľnenie geologicky významných lokalít v Trnavskom kraji,“ povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Sezóna odštartovala v obci Dobrá Voda. Turisti si pripomenuli 195. výročie narodenia Dionýza Štúra, slovenského geológa, paleontológa a fytopaleontológa.Potulka prechádzala miestami, kde vykonával prvé systematické geologické mapovanie na našom území,“ povedala produktová manažérka z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj Petra Hencelová.

Geo potulky na okruhu Dobrá Voda ponúkajú objavenie tektonickej stavby pohoria Malých Karpát, zaujímavú históriu lomárstva a zemetrasení v tomto regióne. Účastníci prehliadky sa vydajú po stopách Jána Hollého cez najstarší lom Kostolná Hôrka, prejdú cez prírodnú rezerváciu Slopy až k hradu Dobrá Voda. Ku koncu okruhu zavítajú na malý židovský cintorín a miestny cintorín v obci, ktorý je typický jedinečnými pomníkmi, nazývanými dvojáky.

Putovanie s geológom na okruhu Prašník sa začne v rekreačnom stredisku Dúbrava, kde sa nachádza nálezisko s potenciálom na objavenie zvyškov dinosaurov. Trasa ďalej pokračuje v paleontologickej lokalite Prašník, kde bude na programe hľadanie fosílií ulitníkov. Sprievodca prevedie účastníkov históriou a geológiou vzniku jaskyne Malá a Veľká Pec s dôkazmi pravekého osídlenia. Jedna zo zastávok je aj na xerotermnom ostrove v Malých Karpatoch s výskytom vzácnych orchideí. Zo skalného hrebeňa Orlie skaly sa otvorí výhľad na Malé Karpaty a pri dobrej viditeľnosti je možné spozorovať Kamzík a Trnavskú pahorkatinu.

Tretia z Geo potuliek ponúka okruh Chtelnica. Vedie od kaštieľa v Chtelnici k lokalitám so zaujímavou históriou lomárstva a zemetrasení v tomto regióne. Takisto ponúka objavovanie tektonickej stavby pohoria Malých Karpát a prechádzku po miestach plných desiatok druhov amonitov, ulitníkov, lastúrnikov, žraločích zubov či ramenonožcov. Táto zážitková lokalita sa radí k najbohatšiemu amonitovému nálezisku v Západných Karpatoch. Nachádza sa tu až 500 jedincov na štvorcový meter. Na tomto okruhu sa bude prechádzať popri toku, ktorý má zachovaný prirodzený ráz a stále je možné vidieť jeho meandre.

Komentáre