Život

Značka Herz prináša svojim zákazníkom 125 rokov skúseností

"Spoločnosť Herz oslavuje 125 rokov."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 18. októbra 2021 9:40
Foto: Herz
Spoločnosť Herz oslavuje 125 rokov. Jej cesta začala v roku 1896 založením fabriky na výrobu armatúr vo Viedni a viedla až k vytvoreniu skupiny medzinárodne uznávaných spoločností v oblasti techniky budov. Bola popretkávaná mnohými míľnikmi, zmenami a výzvami, ktoré jej dali príležitosť učiť sa, rásť a stať sa lídrom.

Cesta je cieľ
Možno práve s touto filozofiou založili dvaja priatelia Viktor Lehrner a Franz Gebauer v roku 1896 malú spoločnosť. Spolu s 12 zamestnancami sa pustili s nadšením do výroby prvých ventilov. Podmienky, za akých prebiehala vtedy výroba si dnes už vieme len veľmi ťažko predstaviť. Armatúry sa vyrábali odlievaním do pieskovej formy. Odlievač mal na konci pracovnej zmeny „čiernu“ a pracovník s formami zase “pieskovú“ fazónu.Môžeme sa len domnievať, či pri výbere prvých zamestnancov nebola rozhodujúca ich fyzická kondícia. Obrábanie súčiastok totiž prebiehalo spočiatku na šlapacích obrábacích strojoch, poháňaných výlučne ľudskou silou. Až neskôr boli zavedené sústruhy s hnacími hriadeľmi. Vyzeralo to ako ovládanie marionetty. Hnací hriadeľ spolu s prevodovkou ovládal stroje pomocou kožených pásov, vedených ponad stroje. O potrebnú energiu pre tento proces sa postaral parný stroj.

Uplynulo len 10 rokov a firma dávala prácu 300 zamestnancom. Výrobný katalóg už v roku 1908 ponúkal zákazníkom tisíce produktov: uzatváracie ventily, vodovodné, plynové aj parné armatúry, armatúry pre výčapné zariadenia, ale aj komponenty pre mosadzné lustre a svietidlá.

Kde sa kúri, tam je HERZ
Po páde habsburskej monarchie predajné trhy zanikli a „zvyšok Rakúska“ sa ocitol v hospodárskej kríze. Na rozdiel od výrobcov ako Kafowie, S. Lang a Pongratz & Bock so sídlom vo Viedni však spoločnosť ťažké vojnové a medzivojnové roky ustála.V 50. rokoch sa spoločnosť začala viac špecializovať na vykurovacie armatúry. Toto obdobie dokonale vystihoval známy slogan „KDE SA KÚRI, TAM JE HERZ“. Spoločnosť však postupne prekročila aj hranice vykurovania, aj hranice sloganu.

Zaujímavou etapou diela pánov Gebauera a Lehrnera boli 70. roky. Spoločnosť sa dostala na titulky v médiách. Prešla zásadnou premenou, na konci ktorej bola nová spoločnosť Herz Armaturen AG. V súlade s trendom tej doby sa zo zamestnancov stali akcionári. Kolektívna práca, brainstorming, rôzne skupinové experimenty a semináre formovali činnosť spoločnosti. Čas však ukázal, že táto forma podnikania ekonomický úspech nepriniesla. Rodina Lehrnerovcov musela po sedemdesiatich rokoch predať svoje akcie. Kormidlo prevzal jeden investor a zamestnanci-akcionári postupne dostali akcie späť.

HERZ prekračuje hranice Rakúska
Nasledovali turbulentné roky. Investor stratil záujem o spoločnosť a ponúkol ju na predaj.
Zoskupenie troch partnerov, „nadšencov pre mosadz, kovové hobliny a emulzie“ na čele s Gerhardom Glinzererom predložili víťaznú ponuku a v apríli 1989 podpísali kúpnu zmluvu.

Konkurencia počítala s tým, že tak zásadné zmeny spoločnosti vyústia k jej úplnému zániku.
Našťastie to bol omyl. Začiatkom 90 rokov obchodné aktivity spoločnosti HERZ postupne nabrali aj medzinárodný rozmer. Na ofenzívu trhu v západnej Európe neboli peniaze. Naopak vo východnej Európe po páde železnej opony sa dalo začať aj v malom. Sieť predajných spoločností rýchlo rástla. Prvým cieľom bolo Poľsko, krátko na to nasledovali pobočky vo vtedajšom Československu, Maďarsku a ďalších krajinách.

O 10 ROKOV NESKÔR
Prvý výrobný závod kúpila spoločnosť o 10 rokov neskôr a v krátkom čase nasledovali ďalšie. Výsledkom tejto expanzie je 40 obchodných miest v 12 európskych krajinách. Všade tam majú zákazníci možnosť využívať tisíce HERZ produktov pre oblasť technických zariadení budov alebo stavebný priemysel. Vlastné výrobné závody a spoľahliví partneri pôsobiaci po celom svete prinášajú svojim zákazníkom produkty z dielne HERZ , ktoré sú synonymom kvality z Rakúska.Majiteľ skupiny HERZ Dr. Gerhard Glinzerer pri príležitosti 125. výročia založenia firmy povedal:
Tento rok je pre našu spoločnosť jubilejný.
Pri tej príležitosti chceme upriamiť pozornosť na širokú ponuku HERZ produktov, pri ktorých výrobe kladieme dôraz na kvalitu, inovatívnosť, udržateľnosť a efektívne využitie energie.
Náš cieľ je byť aj naďalej v prvom rade spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov.


Kontakt:
Ing. Lenka Ďuricová, manažér HERZ, spol. s r. o.
tel: 0905 457 492
e-mail: lenka.duricova@herz.sk
web: www.herz.sk

Komentáre