Život

Vo veku 96 rokov zomrela lekárka a zakladateľka LPR Eva Siracká

"Ďakujeme v mene našom, v mene onkologických pacientov a celej verejnosti za možnosť užívať úrodu toho, čo s láskou započala, uviedla Liga proti rakovine."

TASR, 21. februára 2023 15:18
Vo veku 96 rokov zomrela zakladateľka Ligy proti rakovine Eva Siracká. Foto: TASR Pavol Zachar

Vo veku 96 rokov zomrela v utorok ráno lekárka, zakladateľka a prezidentka Ligy proti rakovine (LPR) Eva Siracká. Liga o tom informovala na sociálnej sieti.

"Patrila k tým vzácnym ľuďom, ktorých život bol zmysluplný, nasledovaniahodný a inšpiratívny pre mnohých. Ďakujeme v mene našom, v mene onkologických pacientov a celej verejnosti za možnosť užívať úrodu toho, čo s láskou započala," uviedla LPR.

Vo veku 96 rokov zomrela lekárka a zakladateľka LPR Eva Siracká. Foto: TASR Martin Baumann


Profil Evy SirackejTASR prináša profil Evy Sirackej, významnej odborníčky v oblasti rádiológie, ktorá zasvätila profesionálny život liečbe rakoviny. Na čele Ligy proti rakovine, ktorej žltý narcis sa stal symbolom boja proti zákernej chorobe, stála ako jej prezidentka 30 rokov.Eva Siracká sa narodila 1. mája 1926 v Uherskom Hradišti ako druhá dcéra v rodine právnika. Ešte počas detstva sa rodina presťahovala do Trenčína. Od roku 1939 žila v Bratislave, kde jej otec pôsobil na Najvyššom súde.

Lekárske povolanie jej učarovalo už v detstve, vďaka rodinnému lekárovi. Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave ukončila v roku 1951. K onkológii sa dostala počas praxe v bratislavskom Onkologickom ústave sv. Alžbety.

Napriek tomu, že chcela praxovať mimo Bratislavy, sa jej u "Alžbetínok" zapáčilo a o prax v ústave požiadala aj o rok. Do ústavu sa chcela vrátiť tiež po ukončení lekárskej fakulty, ale napokon dostala miesto v okresnej nemocnici v Trstenej, kde začiatkom 50. rokov minulého storočia pracovala na internom oddelení.

Po návrate do Bratislavy začala v roku 1953 pôsobiť na rádiologickom oddelení Onkologického ústavu. V rokoch 1956 až 1958 získala špecializáciu v rádiológii I. a II. stupňa. Znalosti z onkologickej rádiológie si v rokoch 1960 - 1961 rozšírila na Onkologickom ústave Nemeckej akadémie vied v Berlíne – Buchu.

Hodnosť kandidáta lekárskych vied Slovenskej akadémie vied (SAV) získala v roku 1964 a o rok neskôr sa stala vedúcou vedeckou pracovníčkou rádiobiologického oddelenia Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. Absolvovala aj študijný pobyt na rádiobiologickom oddelení Karolinska Institutet v Štokholme. Hodnosť doktora lekárskych a biologických vied (DrSc.) dosiahla v roku 1977.

Založila aj slovenskú spoločnosť pre rádiológiu, rádiobiológiu a fyziku. Bola členka výborov viacerých odborných národných a medzinárodných spoločností v odbore rádiológie a onkológie.

V roku 1990 založila Eva Siracká dnes už známu neziskovú organizáciu Ligu proti rakovine (LPR), čím vtedy ešte Československo zaradila medzi prvé štáty z bývalého socialistického bloku s takouto organizáciou. Liga sa pod jej vedením stala členom Európskej asociácie líg proti rakovine a najväčšej svetovej organizácie, Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC).

"Najväčším úspechom LPR bolo, že sme sa dostali do povedomia významných medzinárodných organizácií. K veľkým úspechom patrí hlavne to, že sme odstránili tabu, ktoré dovtedy pretrvávalo, nehovoriť, nepočuť a nevidieť rakovinu, že sme sa vrátili do Európy, kde už takéto organizácie fungovali niekoľko desiatok rokov," uviedla o lige jej bývalá dlhoročná prezidentka.

Vďaka mnohým úspešným kampaniam sa podľa Sirackej podarilo lige získavať peniaze pre onkologických pacientov, ich rodiny, ale aj na prevenciu či podporu klinických a výskumných projektov.

Držiteľka Krištáľového krídla z roku 1998 si z rúk prezidenta SR Rudolfa Schustera v septembri 2000 prevzala štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za dlhoročnú odbornú a vedecko-výskumnú činnosť v onkológii. V januári 2006 jej prezident SR Ivan Gašparovič za významné zásluhy a rozvoj SR v oblasti zdravotníctva odovzdal Pribinov kríž I. triedy. V januári 2015 jej Európsky parlament (EP) udelil za odhodlanie, angažovanie sa a občiansky postoj v boji proti rakovine Cenu európskeho občana 2014.Komentáre