Život

V Košickom kraji pribudli tri poradne pre ženy zažívajúce násilie

"Podľa výskumu rodovo podmieneného násilia na ženách psychické násilie v partnerskom vzťahu zažilo počas dospelého života 48,2 percenta žien v partnerskom vzťahu."

TASR, 16. apríla 2024 18:32
Ilustračné foto Foto: TASR

Výskyt násilia na ženách v partnerských vzťahoch je vysoký. Je preto dôležité, aby inštitúcie, mimovládne organizácie a profesijné skupiny, ktoré sa podieľajú na riešení tohto závažného celospoločenského problému, mali prístup k informáciám, špecializovanému vzdelávaniu, sieťovali sa a spolupracovali. Uviedla to v rámci utorňajšej regionálnej konferencie k problematike násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi Lýdia Bdžoch Koňaková z miestneho občianskeho združenia (OZ) Hana.

Konferenciu organizovalo s OZ Fenestra z Košíc a Pomoc rodine z Michaloviec a je vyvrcholením projektu "Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!" V rámci neho vznikli v Košickom kraji ďalšie tri poradenské centrá.

"Podľa najnovšieho výskumu rodovo podmieneného násilia na ženách psychické násilie v partnerskom vzťahu zažilo počas svojho dospelého života 48,2 percenta žien v partnerskom vzťahu. Najčastejšie šlo o znevažovanie a ponižovanie. Fyzickému násiliu alebo vyhrážaniu čelilo 28 percent žien. Prenasledovaniu bolo počas svojho dospelého života vystavených 32,1 percenta spomedzi všetkých respondentiek," priblížila Bdžoch Koňaková.

Ženy sú podľa nej prenasledované predovšetkým osobami, ktoré poznajú. V dôsledku prenasledovania si približne tretina z nich zmenila telefónne číslo, emailovú adresu, alebo odišla zo sociálnej siete.

Utorková regionálna konferencia bola zameraná na predstavenie výsledkov projektu a diskusiu o skúsenostiach a praxi v oblasti ochrany, pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a osôb ohrozených domácim násilím v Košickom kraji. Ide o záverečnú konferenciu projektu. Jeho hlavným cieľom bolo zvýšiť dostupnosť špecifickej pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji.

Jedným zo spôsobov, akým chceli organizátorky tento cieľ dosiahnuť, bolo zriadenie pobočiek poradenských a intervenčných centier v troch ďalších okresných mestách - v Rožňave, Gelnici a Trebišove. "V súčasnosti môžeme povedať, že Košický kraj má ako jediný na Slovensku v každom okresnom meste poradenské a intervenčné centrum, ktoré sa špecificky venuje pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch, ako aj pomoci iným osobám ohrozeným domácim násilím," upozornila Bdžoch.

Zámerom projektu, ktorý financovali z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu, bolo aj rozvíjanie spolupráce a sieťovanie rôznych inštitúcií, organizácií a profesií, ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie a ich deťmi v Košickom kraji. Jeho súčasťou boli tiež workshopy pre odbornú verejnosť či regionálna kampaň zameraná na ženy zažívajúce násilie.
Komentáre