Život

Úsmev ako dar podporil 83 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

"Program Vzdelaním k úspechu sa zameriava na rozvoj vzdelávania a podporu šikovných a talentovaných mladých ľudí s potenciálom."

TASR, 13. marca 2024 12:36
a snímke štipendisti počas odovzdávania štipendií pre dospievajúce deti z centier pre deti a rodiny (CDR), náhradných rodín a sociálne slabších rodín v Bratislave 12. marca 2024. Foto: TASR - Jaroslav Novák
Bratislava 12. marca (TASR) - Nezisková organizácia Úsmev ako dar podporila tento rok zo štipendijného programu Vzdelaním k úspechu 83 študentov z celého Slovenska pochádzajúcich z náhradných rodín, centier pre deti a rodiny alebo sociálne znevýhodnených rodín. Na projekte spolupracuje s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. TASR o tom informovala za organizátorov Regina Ulejová.

"Vzdelanie a správna motivácia dokážu deti z dlhodobého hľadiska správne naštartovať tak, aby sa vedeli v živote lepšie uchytiť. My spolu s naším partnerom Nadáciou Slovenskej sporiteľne vytvárame vhodné podmienky na to, aby deti cítili silné zázemie a podporu pre vzdelávanie," uviedol výkonný riaditeľ organizácie Úsmev ako dar Štefan Adamjak.

Program Vzdelaním k úspechu sa zameriava na rozvoj vzdelávania a podporu šikovných a talentovaných mladých ľudí s potenciálom. Finančná podpora pomáha študentom s prípravou na stredných a vysokých školách. Príbehy štipendistov majú byť inšpiráciou aj pre ostatné deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

"Veľmi si vážime, že mladí štipendisti, ktorí sú súčasťou programu Vzdelaním k úspechu, nezabúdajú ani na pomoc druhým ľuďom. Ja osobne sa veľmi teším, že vidím, ako popri mne vyrastajú mladé osobnosti, ktoré sú už teraz schopné samostatne organizovať 'úsmevácke' akcie," dodala fundraiserka a PR manažérka organizácie Úsmev ako dar Mária Soboličová.Komentáre