Život

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Prehradenie Dunaja v Gabčíkove má 30 rokov

"Vďaka portálu Vtedy.sk prinášame unikátne dobové fotografie vodného diela z archívu TASR s originálnymi popiskami."

TASR, 24. októbra 2022 14:26
Pohľad na prehradenie Dunaja pri Čunove. 29. 10. 1992. Foto: TASR/V. Benko
Bratislava 24. októbra (Teraz.sk) - V pondelok 24. októbra uplynulo 30 rokov od prehradenia prirodzeného koryta Dunaja, čím sa do prevádzky spustil prvý z ôsmich hydroagregátov vodnej elektrárne.

Na počiatku sa plánovalo vybudovať spoločné slovensko-maďarské vodné dielo Gabčíkovo-Nagymaros (SVDGN). V roku 1989 však Maďarsko odstúpilo od zmluvy z roku 1977, a tak Slovensko pristúpilo k náhradnému riešeniu. Rozhodlo sa dokončiť a spustiť do prevádzky Vodnú elektráreň Gabčíkovo (VEG).Teraz.sk prináša historické fotografie, ktoré zachytávajú výstavbu vodného diela Gabčíkovo.

1986


Pracovníci Doprastavu Bratislava položia v tomto roku na 130 tisícoch m2 hrádzí, prívodného kanála a zdrže Sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo-Nagymaros asfaltovo-betónové tesnenie. Predstavuje to približne 10 kilometrov diaľnice. Navyše na ďalších dvoch kilometroch uložia spodnú vrstvu. Práce na tomto spevnení hrádzí potrvajú do roku 1989. Celková plocha pokrytého priestoru tak dosiahne takmer 1,2 milióna metrov štvorcových.Pracovníci Doprastavu, závod 5 Bratislava kladú v predĺžených zmenách vodotesný asfaltový medzerovitý betón na hrádzu zdrže Hrušov. Zoltán Sarvaš má na starosti hutnenie asfaltovej drvy po pokládke za finišérom. 3. 7. 1986 Foto: TASR/Š. Petráš


Na výstavbe dunajského vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros sa podieľajú naši a maďarskí stavbári. Táto stavba s viacúčelovým komplexným riešením využitia vôd Dunaja, predstavuje značný prínos pre obe krajiny. Národné hospodárstvo ČSSR získa okrem iného výkonný zdroj elektrickej energie s ročnou výrobou 2 miliardy kilowatthodín. Produkcia takéhoto množstva elektrickej energie v tepelných elektrárňach by sa dosiahla spálením 2,3 milióna ton hnedého uhlia. Na výstavbe sústavy vodných diel sa v roku 1980 urobia práce za 645 miliónov korún, čo je oproti roku 1979 viac ako dvojnásobok. Naše zábery sú z výstavby vodného diela Gabčíkovo, zábery z úseku Palkovičovo, kde bol cez priepustku hrádze Dunaja dopravený korčekový bager Dneper zo ZSSR, ktorý bude hĺbiť odpadový kanál. 20. 3. 1980 Foto: TASR/P. Šimončík


Pracovníci Hydrostavu OZ Komárno betónujú konštrukcie pravého vtokového krídla vodnej elektrárne. Montáž šiesteho vysokokapacitného žeriava Potain a systém pásovej dopravy betónovej zmesi dokončujú v týchto dňoch pracovníci Hydrostavu v stavebnej jame vodného stupňa v Gabčíkove. Znamená to, že stavba je konečne vybavená potrebnou technikou na plné rozvinutie betonárskych prác, ktoré tu v tomto roku predstavujú úctyhodný objem- vyše 390 tisíc kubických metrov. 26. 5. 1986 Foto: TASR/Š. Petráš


Pokryť plochu 17 kilometrov dlhého prívodného kanála Sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo-Nagymaros siedmimi miliónmi štvorcových metrov hydroizolačnej plastickej fólie je úlohou 60 členného kolektívu n,p. Váhostav Žilina. Toto neobvyklé technické opatrenie zamedzí priesaky dunajskej vody z objektu, ktorý vzhľadom na polohu na úrovni terénu a štrkopieskový základ nie je inak schopný udržať veľké množstvo prúdiacej vody. 25. 7. 1986. Foto: TASR/Š. Petráš1991


Pohľad na vodné dielo Gabčíkovo. 10. 7. 1991 Foto: TASR/P. Neubauer


Pohľad na vodné dielo Gabčíkovo. 10. 7. 1991 Foto: TASR/P. Neubauer


1992


Na snímke z 22. októbra je 160 m dlhý pontónový most, ktorého posunutím do prúdu Dunaja sa umožní premávka stavebným mechanizmom a autám, ktoré zasypú v umelo vytvorenej úžine koryto rieky. 22. 10 . 1992 Foto: TASR/P. Brenkus


Prvé kamene s hmotnosťou približne do 200 kg vysypali 24.októbra 1992 predpoludním špeciálne upravené nákladné autá do Dunaja. O 9,55 hodine sa tým začala na Vodnom diele Gabčíkovo pri obciach Hamuliakovo a Čuňovo záverečná fáza prehradzovania Dunaja. Prehradenie Dunaja betónovými kockami pokračovalo aj v noci z 24. na 25. októbra 1992. Foto: TASR/P. Brenkus


Prehradzovanie Dunaja pokračovalo 25. októbra 1992 zo súlodia ako aj bočnými násypmi. Ani po rozšírení nebude hrádza nepriepustná, pretože sa v nej vybuduje 30 metrov hlboká stena, ktorou presiakne 300 m3 vody za sekundu. Foto: TASR/P. Brenkus


Stav prehradenia Dunaja z 26. októbra 1992 o 15.00 hod. Foto: TASR/P. Brenkus


Tvorca základnej koncepcie vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros profesor Peter Danišovič. Foto: TASR/P. Brenkus


Vládny zmocnenec pre výstavbu vodného diela Gabčíkovo, zľava Ing. Dominik Kocinger, J. Prokeš a J. Binder. 26. 10 . 1992. Foto: TASR/P. Brenkus


Hydrocentrála a plavebné komory VD Gabčíkovo (letecká snímka). 28. 10. 1992 Foto: TASR/V. Benko


Pohľad na prehradenie Dunaja pri Čunove. 29. 10. 1992. Foto: TASR/V. Benko


Pohľad na prehradenie Dunaja pri Čunove, vysýpanie štrku. 3. 11. 1992. Foto: TASR/P. Brenkus


Pohľad na prehradenie Dunaja pri Čunove, vysýpanie štrku. Foto: TASR/P. Brenkus


Prvá loď bola Martin


Železná vráta pravej plavebnej komory na VD Gabčíkovo sa otvárajú prvýkrát pre osobnú loď Martin 6. novembra 1992. Foto: TASR/M. Borodáčová


Železná vráta pravej plavebnej komory na VD Gabčíkovo sa otvárajú prvýkrát pre osobnú loď Martin 6. novembra 1992. Foto: TASR/M. Borodáčová


Železná vráta pravej plavebnej komory na VD Gabčíkovo sa otvárajú prvýkrát pre osobnú loď Martin 6. novembra 1992. Foto: TASR/M. Borodáčová
Komentáre