Život

Trenčiansku synagógu skúmajú pred jej rekonštrukciou archeológovia

"Židovskej náboženskej obci v Trenčíne sa po dlhoročnom úsilí podarilo uspieť s projektom Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne."

TASR, 3. septembra 2021 16:21
Viac ako milión eur si vyžiada rekonštrukcia a obnova Synagógy v Trenčíne. Židovská náboženská obec v Trenčíne na ňu získala 898.000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu. Na snímke strop s lustrom v synagóge. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

V trenčianskej synagóge sa pred jej rekonštrukciou začal archeologický prieskum, ktorý môže poodhaliť ďalšiu časť jej histórie. Archeológovia predpokladajú, že objavia murivá mestského opevnenia aj pozostatky pôvodnej synagógy, ktorá tu v minulosti stála.

Ako informoval konateľ spoločnosti zabezpečujúcej prieskum Roman Kos, pôvodne mali byť v priestoroch synagógy situované dve sondy. Pre dosiahnutie potrebnej hĺbky, vďaka ktorej sa overia archeologické situácie, sa stala v týchto dňoch realitou jedna s rozmermi približne päť krát tri metre.

Sonda bola stanovená na základe geofyzikálneho prieskumu a archívneho výskumu synagógy po dohode s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín,“ uviedol Kos s tým, že ich archeologický tím už spolupracoval pri výskume viacerých sakrálnych objektov.

Podľa predsedníčky Židovskej náboženskej obce Trenčín Oľgy Hodálovej na mieste súčasnej stála pôvodne drevená synagóga, ktorá sa nachádzala v tesnom susedstve západných hradieb neďaleko Dolnej brány mesta.

Po rozsiahlom požiari mesta v roku 1790 musela byť postavená nanovo, pretože pôvodná budova zhorela i s mnohými historicky cennými dokladmi. V roku 1873 bola rozšírená a slúžila svojmu účelu až do postavenia novej, súčasnej synagógy. História miesta, na ktorom sa dodnes nachádza, je tak skutočne bohatá,“ doplnila Hodálová.

Židovskej náboženskej obci v Trenčíne sa po dlhoročnom úsilí podarilo uspieť s projektom Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne. Získala 898.000 eur z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra. Celkové oprávnené náklady sú viac ako milión eur, projekt dofinancuje Židovská náboženská obec.

Súčasťou projektu sú rekonštrukčné práce a obnova časti pôvodnej výmaľby interiéru. Následne sa zo synagógy stane moderný priestor, ktorý bude hostiť rôzne kultúrne podujatia. Jeho súčasťou bude aj unikátna expozícia židovskej kultúry stredného Považia. Časť budovy bude slúžiť na stretnutia židovskej komunity a účely Židovskej náboženskej obce. Stavebné práce by sa mali začať ešte tento rok. Vďaka projektu sa však obnoví len necelá polovica interiéru synagógy, Židovská náboženská obec aktuálne hľadá možnosti, ako získať potrebné financie na celkovú obnovu pomocou verejnej zbierky.

Komentáre