Život

Riešenie globálnej krízy zaznie už túto sobotu v 150 jazykoch

"Fórum organizujú dobrovoľníci z viac ako 180 krajín na platforme Tvorivá spoločnosť."

WEBMGAZIN.sk-OTS, 10. novembra 2022 10:30
Foto: creativesociety.com
V sobotu 12. novembra 2022 sa koná medzinárodné online fórum „Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení”, ktoré predstaví skutočné príčiny svetových kríz a ponúkne konkrétne riešenie, ako sa ľudstvo môže zjednotiť a vyjsť zo slepej uličky konzumu, v ktorom sa dnes nachádza. Fórum organizujú dobrovoľníci z viac ako 180 krajín na platforme Tvorivá spoločnosť. Je to prvé a zatiaľ jediné svetové podujatie simultánne tlmočené do 150 jazykov. Práve týmito 150 jazykmi hovorí takmer 90 % obyvateľov našej planéty, to znamená, že fórum má dosah na takmer celé ľudstvo.


Fórum odhalí príčiny štyroch hlavných svetových kríz a ich konkrétne riešenie.

Prvou témou je praktické riešenie klimatickej krízy. Experti zverejnia tie faktory klimatických katastrof, ktoré nie sú verejnosti známe. Rečníci poukážu na skutočné príčiny rekordného nárastu klimatických katastrof, ako aj na mechanizmus zarábania na téme „boja s CO2”. Prezradia, prečo je elektrina stále drahšia.

Druhou témou je zvládnutie aktuálnych spoločenských výziev, ako sú eskalácia násilia v spoločnosti, problematika utečencov a obchodovania s ľuďmi, riešenie globálnej krízy v zdravotníctve, náprava degradácie vzdelávacieho systému, či manipulácia s verejnou mienkou.

Ďalšou témou je vyriešenie ekonomických výziev, ktorými sú svetová hospodárska a energetická kríza ako aj celosvetový hladomor.

Poslednou kľúčovou témou je geopolitická kríza - expanzia vojenskej agresie, a tiež propagácia znižovania počtu obyvateľov planéty.

Podujatie ponúkne konkrétne praktické riešenie kríz v podobe prechodu od spotrebiteľského k tvorivému formátu spoločnosti. Zároveň zdôvodní dôležitosť a význam zapojenia každého obyvateľa planéty.

Link na podujatie: https://creativesociety.com/sk/global-crisis-our-survival-is-in-unity

Priamy prenos bude možné sledovať 12.11.2022 od 16:00 h. na stránke creativesociety.com/sk a na rôznych mediálnych platformách po celom svete!

Link na živé vysielanie:

Tvorivá spoločnosť je projekt celého ľudstva, ktorý poskytuje príležitosť priviesť našu civilizáciu v čo najkratšom čase mierovou cestou na nový stupeň evolučného rozvoja. Hlavný cieľ projektu je v celosvetovom meradle vybudovať Tvorivú spoločnosť, v ktorej bude život človeka najvyššou hodnotou.

Komentáre