Život

Občan našiel pri potoku hrot oštepu starý 40.000 až 50.000 rokov

"V okolí miesta nálezu sa našli sídliskové archeologické nálezy z viacerých mladších období praveku a stredoveku. "

TASR, 24. januára 2023 9:50
Na snímke nájdený hrot oštepu na poli neďaleko potoka v okrese Trnava. Foto: Matúš Sládok

Kamenný hrot oštepu, ktorý našiel miestny občan na poli neďaleko potoka v okrese Trnava, je najstarším ohláseným nálezom mimo výskumu v Trnavskom kraji za existencie Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava od roku 2002. Slovenskí odborníci na paleolit určili jeho vek približne na 40.000 až 50.000 rokov, informoval o tom Matúš Sládok z KPÚ.

Hrot má listovitý tvar, dĺžku 5,2 centimetra, šírku 2,7 a maximálnu hrúbku jeden centimeter. Je obojstranne plošne opracovaný. "Vzhľadom na vek je zaujímavé, že má slabú patinu, je vyrobený štiepaním - opracovaním kamenného úštepu otĺkačom z pazúrika pravdepodobne severského pôvodu," uviedol Sládok. Kamenné hroty oštepov bývali vsadené do drevenej palice, oštep sa používal na lovenie zveri a ako zbraň.

V okolí miesta nálezu sa, ako doplnil Sládok, našli sídliskové archeologické nálezy z viacerých mladších období praveku a stredoveku. "Dokazuje to, že táto poloha bola vhodným miestom na pobyt ľudí v rôznych dobách. Či lokalitu obýval ľud aj v paleolite, by zistil podrobnejší terénny výskum. Zatiaľ je hrot považovaný len za ojedinelý nález z paleolitu a môže súvisieť s lovom zveri premiestňujúcej sa k zdroju vody," opísal. Nález bude po vypracovaní správy prevedený do múzea.

Hrot však nie je jediným pozoruhodným nálezom z paleolitu na území Trnavského kraja z nedávnej doby. V rokoch 2020 a 2021 sa osídlenie zistilo počas záchranného archeologického výskumu na stavbe v Banke pri Piešťanoch.

KPÚ Trnava pripomína, že každý nálezca je podľa pamiatkového zákona povinný nález ponechať na mieste a najneskôr na druhý pracovný deň ho ohlásiť príslušnému krajskému pamiatkovému úradu. "Ideálne je nález ohlásiť telefonicky ihneď priamo z miesta nálezu, čo už až na výnimky v dobe smartfónov a pokrytia mobilným signálom nemôže byť problém. K nálezom však dochádza aj mimo pracovnú dobu pamiatkarov, alebo môže byť nález bezprostredne ohrozený, ak ide o frekventované miesto, napríklad v koryte vodného toku opätovným zatopením či krádežou. Vtedy je prípustné okrem ohlásenia nálezu prostredníctvom elektronickej pošty jeho premiestnenie na bezpečné miesto, ale predtým je potrebné ho zdokumentovať na mieste nálezu fotografiami či videom a zaznamenať jeho súradnice," upozornil Sládok.Komentáre