Život

Medzinárodný deň Dunaja si pripomíname už 20 rokov

"Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť."

TASR, 29. júna 2024 8:58
Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Medzinárodný deň Dunaja, ktorý pripadá na 29. júna súvisí s podpísaním Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja.

V roku 2024 si podunajské štáty pripomínajú 30. výročie podpísania tohto dohovoru. Cieľom akcií, organizovaných pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja, je upriamiť pozornosť verejnosti na problémy súvisiace s povodím veľtoku. Slovensko uvedený dohovor ratifikovalo koncom roka 1997.

Deň podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja v Sofii, 29. júna 1994, sa pripomína ako Medzinárodný deň Dunaja od roku 2004, teda už 20 rokov. Okrem osláv má nabádať obyvateľov v povodí európskeho veľtoku k akciám na zvyšovanie ochrany jeho vôd. Tento deň podporuje Medzinárodná komisia na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a aj Európska únia.

Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť. Napríklad Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pravidelne pripravuje program najmä pre deti a mládež, ako aj pre všetkých, ktorých táto problematika zaujíma. Podobné podujatia sa konajú v každej krajine, ktorou rieka Dunaj preteká a je aj v programe príslušných ministrov životného prostredia i organizácií, venujúcich sa ochrane vôd v týchto štátoch.

Teplota vody v Dunaji stúpla v dôsledku rastu teploty vzduchu od roku 1961 o 1,15 °C. Ide o údaje z ôsmich staníc po dĺžke toku Dunaja. Dlhodobo sa týmito meraniami zaoberá Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied v spolupráci so SHMÚ. Priemerná ročná teplota vody vo všeobecnosti zodpovedá priemernej ročnej teplote vzduchu územia, ktorým rieka preteká.

V Bratislave sa teplota vody Dunaja meria už od roku 1926 vo vodomernej stanici SHMÚ na pravom brehu veľtoku.

Dunaj inšpiroval aj mnohých umelcov. Azda najznámejšie hudobné dielo o tomto veľtoku skomponoval rakúsky skladateľ Johann Strauss mladší, ktorý zvečnil druhú najdlhšiu rieku na európskom kontinente chýrnym valčíkom Na krásnom modrom Dunaji. Veľtok je príťažlivý aj pre desaťtisíce turistov, ktorí každoročne prichádzajú k jeho brehom. Dunajská delta je na zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Dunaj pramení v Čiernom lese v Nemecku vo výške 1078 metrov nad morom. Dĺžka toku je 2857 km, z toho 172 km na území Slovenska.


Komentáre