Život

Košičania môžu podávať návrhy na Cenu mesta aj primátora

"Cenu primátora mesta udeľuje primátor obyvateľom za ich záslužnú činnosť, za tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy. Udeľuje sa raz v roku, najviac 15 jednotlivcom a trom kolektívom. "

TASR/Webmagazin.sk, 6. januára 2021 12:06
Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

Verejnosť opäť môže podávať návrhy na laureátov Ceny mesta Košice a Ceny primátora mesta. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke. Tieto verejné ocenenia udeľujú každoročne v rámci Dňa mesta Košice.

Cenu mesta Košice môže udeliť mestské zastupiteľstvo (MsZ) za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej či verejnoprospešnej činnosti. Udeľuje ju raz ročne, a to najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cena mesta „in memoriam“ sa udeľuje najneskôr do dvoch rokov po úmrtí osobnosti navrhnutej na ocenenie. Predložiť návrhy na uvedené ocenenia možno do 15. januára.

Cenu primátora mesta udeľuje primátor Košíc obyvateľom s trvalým pobytom na území mesta, a to za ich záslužnú činnosť v prospech samosprávy a jej rozvoja, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy v rovnakých oblastiach ako pri Cene mesta Košice. Udeľuje sa raz v roku, najviac 15 jednotlivcom a trom kolektívom. Termín uzávierky na predloženie týchto návrhov je 15. marec.

„Návrhy na udelenie ocenení môžu predkladať predstavitelia mesta, poslanci MsZ, orgány mestských častí, zástupcovia širokej verejnosti, najmä občianske združenia, humanitárne, kultúrne, cirkevné, umelecké, vedecké, vzdelávacie, podnikateľské a športové inštitúcie, ako aj ďalší obyvatelia mesta,“ spresnil hovorca magistrátu Vladimír Fabian.

Podávať ich možno písomne na adresu magistrátu mesta alebo elektronicky na katarina.angelovicova@kosice.sk. Návrh má okrem kontaktov navrhovateľa a navrhnutého obsahovať aj stručný prehľad pôsobenia navrhovaného a zdôvodnenie, prečo by mal ocenenie dostať. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke mesta.

Komentáre