Život

Slovák, ktorý projektoval dva najvýznamnejšie prieplavy na svete

"Kto sa raz vyberie na plavbu po jednej z vodných stavieb, môže sa pokochať dielami svetového významu, v ktorých mal prsty rodák zo Slovenska Béla Gerster."

, 24. septembra 2013 12:00
Loď pláva cez Panamský kanál, ktorý je súčasťou Panamského prieplavu. Foto: TASR/AP
Naprojektoval jeden z najznámejších prieplavov na svete - Korintský a bol spoluautorom projektu, ktorý spojil Tichý a Atlantický oceán známy ako Panamský prieplav. Béla Gerster, historické pramene ho uvádzajú tiež ako Vojtech. Tento inžinier sa narodil 20. októbra 1850 v Košiciach. Kto sa teda raz vyberie na plavbu po jednej z vodných stavieb, môže sa pokochať dielom, v ktorom mal prsty slovenský rodák.

Mladý Gerster sa po strednej škole, ktorú ukončil v Košiciach, vybral na ďalšie štúdia do Viedne. Na Technickej univerzite získal v roku 1873 inžiniersky diplom. Ako inžinier najskôr pracoval vo Viedni ako mestský inžinier, no potom odišiel k švagrovi Istvánovi Kauserovi do Pešti. Jeho švagor v tom čase pracoval na základe poverenia Istvánom Tűrrom na obsiahlom rozvíjaní vodnej sústavy rozšírenej na celú Báčku v oblasti Františkovho kanála, ktorý bol v prevádzke od roku 1802.

Cesta k Panamskému prieplavu


Práve István Tűrr si všimol nadanie mladého inžiniera z Košíc. V tomto momente sa začína veľká kariéra Vojtecha Gerstera. Tűrr ho totiž odporúčal svojmu švagrovi, ktorým bol známy francúzsky námorný dôstojník Lucieno Bonasparto Wyse. Ten zobral Gerstera v roku 1876 na medzinárodnú expedíciu. Wyse mal za úlohu vybudovať trasu, ktorá by spájala Tichý a Atlantický oceán. Išlo o dôležitú obchodnú cestu na americkom kontinente. Prieplav dokázal skrátiť cestu z New Yorku do San Francisca z 22 500 km na 9 500 km. Navyše sa tým lode vyhli nebezpečnému Hornovmu mysu.

Panamský prieplav Foto: TASR/AP
Gerster mal za úlohu spracovať celú vedeckú štúdiu. Už v roku 1878 ako prvý navrhol miesto prieplavu na území medzi Panamou a Colonom. Na základe jeho správy vznikla spoločnosť Ferdinanda Lessepsa a v roku 1879 zahájili práce na vybudovaní Panamského prieplavu. Jeho dielo o tejto práci má názov " Najnovší plán Panamského prieplavu".

Plány na vybudovanie Panamského prieplavu boli už dávno pred Gersterom. Realizácia však vždy stroskotala. Jeho budovanie nebolo vôbec jednoduché. Staviteľom robili komplikácie samotné oceány. Tichý a Atlatický mali odlišné výšky prílivu a odlivu, čo spôsobilo, že museli vybudovať obrovské plavebné komory.

Výstavba Panamského prieplavu začala v roku 1904. Američania po tom, čo pomohli Paname získať nezávislosť od Kolumbie výmenou za kontrolu prieplavovej zóny, odkúpili vybavenie od Francúzov a začali stavať prieplav s plavebnými komorami, ktorý bol otvorený 15. augusta 1914. V 30. rokoch 20. storočia začalo byť zásobovanie vodou problém pre prieplav, preto sa k existujúcej nádrži Gatún začala budovať nádrž Alajuela, ktorá bola dokončená v roku 1935. Na stavbe pracovalo 42 000 robotníkov.

Životné dielo Bélu Gerstera - Korintský prieplav


Životné dielo Vojtecha Gerstera sa začalo budovať pri brehoch Helénskej republiky. O výstavbu prieplavu sa grécki vlastenci pokúšali už v roku 1867. K samotnej realizácií sa však dostali až o pár rokov neskôr. Na pomoc si pozvali Istvána Tűrra, ktorého v roku 1881 poverili výstavbou. Štúdie plánu mal vypracovať jeho švagor Vojtech Gerster.

Foto: Webmagazin.sk
Gerster urobil podrobný topografický prieskum a zistil, že už Rimania tisícky rokov pred ním odviedli veľmi dobrú prácu, a preto sa vybral po ich stopách. Hľadal Diolkosovu vozovu cestu vydláždenú tvrdým vápencom s paralelne prebiehajúcim žľabom širokým 160 cm. Samotná cesta bola široká 3,4 až 6 m. Antické zdroje sa len v náznakoch zmieňujú o spôsobe prepravy lodí. Diolkosovu cestu sa mu však nepodarilo nájsť. Úspešný bol až v roku 1883 nemecký archeológ Lolligin.

Keď Gerster vypracoval predbežné plány, Tűrr ich predstavil na medzinárodnom sympóziu v Benátkach. Gerster zároveň vypracoval aj kalkuláciu, na základe ktorej vznikla spoločnosť Korintského prieplavu. Na jej čele stal Istvan Tűrr a ten Košičana poveril projektovaním celého diela.

Korintský prieplav Foto: TASR/AP
4. mája 1882 sa začala výstavba Korintského prieplavu slávnostným výkopom gréckeho kráľa Juraja. Gerster vybudoval celú infraštruktúru na zásobovanie aj zdravotnícku starostlivosť pre robotníkov. Postupoval podľa topografickej štúdie a vychádzal z práce Rimanov. Stavba sa však skomplikovala. Nešla podľa plánu a v roku 1888 sa im podarilo z práce urobiť iba 80%. Navyše sa míňali peniaze, ktoré na výstavbu dostali. Problémom bolo to, že tie isté banky, ktoré financovali stavbu Korintského prieplavu, prispievali aj na budovanie Panamského prieplavu. Za 9 rokov stavby Panamského prieplavu práce prakticky vôbec nepostupovali, pritom sa minul viac ako trojnásobok plánovaných 600 miliónov frankov. To viedlo neskôr k finančnému krachu u spoločnosti Koryntského prieplavu. Pri stavbe sa nevyhli ani živelným pohromám. Zemetrasenie v roku 1883 pripravilo o život niekoľko robotníkov a zničil vyše 30 km už vybudovaný úsek. Práce sa aj napriek komplikáciám podarilo podľa Gersterových plánov ukončiť v roku 1893.

Foto: Webmagazin.sk
Gerster napísal v roku 1894 o svojom veľkom diele knihu s názvom "Prerezanie Korintskej šije", ktorú roku 1896 vydal aj vo francúzskom jazyku s názvom "L' isthme de corinthe et son persement". Okrem tejto práce to bol Gerster, ktorý vytýčil trasu železnice Atény - Larisa (1881 - 1886 ).

Kto sa pôjde pozrieť raz na Korintský prieplav, určite tam nájde pamätnú tabuľu s jeho menom. Ďalšiu pamätnú tabuľu mu vystavili v Budapešti a v roku 1999 aj na jeho rodnom dome v Košiciach. Béla Gerster zomrel 3. augusta 1923 v Budapešti.

Komentáre