Život

Deň sv. Mikuláša je pre deti symbolom sladkostí, ovocia a darčekov

"Na Slovensku sa zachoval zvyk, podľa ktorého putoval Mikuláš so sprievodom, v ktorom nechýbal ani čert, a obdarúval deti, ktoré po celý rok poslúchali."

TASR, 6. decembra 2022 13:25
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Saint Nicholas, ktorého na Slovensku prezývame svätý Mikuláš, je jedným z najpopulárnejších svätých. Uctieva si ho západná aj východná cirkev a je spájaný s blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Jeho zbožnosť podnietila vznik legiend o mimoriadnych činoch, ktoré vykonal pre ľudí v núdzi. Deň svätého Mikuláša si pripomíname v utorok 6. decembra.

Za miesto narodenia tohto významného svätca sa považuje prístavné starogrécke mesto Patara na juhozápade dnešného Turecka. Nicholas prišiel údajne na svet 15. marca okolo roku 270 a pochádzal z bohatej rodiny. Podľa legendy sa v jeho rodnom meste dostala do finančnej tiesne istá šľachtická rodina, v ktorej hrozilo, že sa tri ženy budú musieť oddať prostitúcii. Keď sa o tom dozvedel Nicholas, v tajnosti sa postaral o to, aby dievčatá dostali tri plné mešce peňazí, čím zvrátil ich osud.

Jeho túžba zasvätiť život Bohu ho podnietila vydať sa na púť do Svätej zeme. Na spiatočnej ceste domov sa Nicholas zastavil v kostole v byzantskom meste Myra (dnes Demre) ležiacom v blízkosti jeho rodiska. Tu sa však ešte pár dní pred jeho príchodom uzniesli miestni cirkevní hodnostári na tom, že biskupom mesta sa stane ten, koho uvidia v najbližšie ráno vstupovať do chrámu. A tak tohto pobožného muža ustanovili za miestneho biskupa.

Nicholasa považovali za pokorného človeka obdareného láskavosťou. Keď sa vraj už ako biskup dopočul, že guvernér menom Eustach odsúdil za úplatok troch nevinných vojakov na smrť, pribehol na miesto popravy, vytrhol katovi meč a mužov napokon prepustili. Neochvejnú vieru preukázal aj počas prenasledovania kresťanov rímskym cisárom Diokleciánom, keď bol uväznený a mučený. Na slobodu sa dostal až vďaka Milánskemu ediktu Konštantína Veľkého, ktorý zaručoval slobodu vyznania pre všetky náboženstvá v Rímskej ríši. Do svojho úradu sa vrátil v roku 313 a v roku 325 sa údajne zúčastnil na prvom Nicejskom ekumenickom koncile.

Za dátum Nicholasovho úmrtia sa považuje 6. december 343. Pochovali ho v jeho biskupskom sídle v Myre. V roku 1087 boli jeho pozostatky prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari. Niektoré zdroje uvádzajú, že časti ostatkov získali kostoly po celom svete. V roku 2017 vedci datovali jeden takýto kúsok relikvie, išlo o bedrovú kosť nachádzajúcu sa v lokalite Morton Grove v Spojených štátoch. Odborníci vtedy potvrdili, že nález pochádza práve zo 4. storočia.

V stredoveku sa úcta k tomuto svätému mužovi rozšírila do všetkých častí Európy. Stal sa patrónom Ruska, Grécka, Lotrinska, Sicílie a takisto detí, námorníkov, slobodných dievčat, obchodníkov aj majiteľov záložní. O jeho ochranu prosí napríklad aj mesto Fribourg vo Švajčiarsku. V Európe mu bolo zasvätených tisíce chrámov.

Oddanosť k Mikulášovi sa neskôr vytratila v protestantských krajinách Európy okrem Holandska, kde sa spomínal pod menom Sinterklaas (holandský variant mena St. Nicholas). Holanďania, ktorí kolonizovali Ameriku v 17. storočí, priniesli povedomie o slávnom svätcovi aj na tento kontinent. Pomenovanie Santa Claus sa ujalo v anglicky hovoriacej časti krajiny.

Na Slovensku sa zachoval zvyk, podľa ktorého putoval Mikuláš so sprievodom, v ktorom nechýbal ani čert, a obdarúval deti, ktoré po celý rok poslúchali.Komentáre