Zdravie

Začína sa ďalší ročník kampane Valentínska kvapka krvi

"Do kampane, ktorá sa tradične spája s témou lásky, vstupuje Červený kríž tento rok so sloganom: Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí."

TASR, 14. februára 2024 10:51
Na snímke dobrovoľní darcovia krvi, ktorí sa zapojili do kampane Slovenského Červeného kríža - Valentínska kvapka krvi v priestoroch Zábavno-obchodného a nákupného centra (ZOC) MAX, 14. februára 2023 v Žiline. Foto: TASR Daniel Stehlík

V stredu 14. februára sa začína 29. ročník Valentínskej kvapky krvi, kampane Slovenského Červeného kríža zameranej na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Do kampane, ktorá sa tradične spája s témou lásky, vstupuje Červený kríž tento rok so sloganom: Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí. Valentínska kvapka krvi potrvá do 13. marca 2024.

Hoci tohtoročný slogan v sebe nesie odkaz na Rh faktor krvných skupín, organizátori ním chcú predovšetkým prispieť k zmierneniu negatívnych nálad v spoločnosti. Všetkým nám v žilách koluje rovnaká krv a pri záchrane života prostredníctvom jej darovania sú akékoľvek názorové, či etnické rozdiely bezpredmetné. Ako hlavnú tvár kampane oslovili herečku Kristínu Svarinskú, ktorej je téma inklúzie veľmi blízka. „Je pre mňa česť byť tvárou Valentínskej kvapky krvi, pretože so sebou nesie silný odkaz solidarity, spolupatričnosti a bezpodmienečnej pomoci bez akýchkoľvek predsudkov. Darcovstvo krvi symbolizuje nezištnú pomoc nielen blízkym, ale komukoľvek, kto to potrebuje. O to viac sa stotožňujem s myšlienkou tohtoročnej kampane, ktorá vyzýva k láskavosti. Žijeme v jednom spoločenstve a viac ako kedykoľvek predtým je potrebné si pripomínať, že všetci bez rozdielu máme právo na plnohodnotný život."

V rámci kampane budú organizátori rozvíjať témy výskytu jednotlivých krvných skupín naprieč rôznymi regiónmi a tiež ich vzájomnej kompatibility. Hlavne však chcú medzi širokou verejnosťou šíriť myšlienku láskavosti a rovnosti. „Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca po celom svete dbá o to, aby sme medzi ľuďmi nerobili žiadne rozdiely. Zároveň je pre nás silnou témou aj ochrana zraniteľných komunít. Snažíme sa predchádzať nielen ich utrpeniu, ale aj stigmatizácii,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného
kríža.

Komentáre