Zdravie

O program „Viem, čo zjem“ prejavili školy rekordný záujem

"Vyvážené a zdravé stravovanie sa dostalo do centra záujmu škôl aj rodičov. "

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 10. októbra 2023 10:04
Foto: Viem, čo zjem
Program „Viem, čo zjem“ už osem rokov prináša deťom na základných školách informácie o tom, ako jesť vyvážene a ako sa správne hýbať. O jeho obľúbenosti svedčí aj stúpajúci počet škôl, ktoré sa do programu hlásia. V aktuálnom školskom roku je to 445 škôl z celého Slovenska. Rekordný je aj počet žiakov, a to 27 732, ktorí sa budú priúčať tomu, ako sa zdravo stravovať a hýbať. Výhodou programu sú bezplatné komplexne pripravené učebné materiály, ku ktorým každý rok pribúdajú nové.

Aj v tomto školskom roku sa môžu školy tešiť na nový tematický celok. Zameriava sa na pojmy udržateľnosti a starostlivosti o životné prostredie. Pod názvom „Udržateľnosť stravovania – šetrne k prírode“ bol už vytvorený s ohľadom na plánovanú kurikulárnu reformu.

Školy, ktoré sa do programu „Viem, čo zjem“ rozhodli zapojiť aj tento rok, si majú opäť možnosť vybrať medzi projektom a voliteľným predmetom, ktorý si môžu do svojho rozvrhu zaradiť v rámci disponibilných hodín. Pre učiteľov sú po registrácii pripravené komplexné materiály, a to metodické a pracovné listy, prezentácie a tiež interaktívne lekcie, ktoré podnecujú pozornosť žiakov a témy vysvetľujú zaujímavým spôsobom.

„Registrujeme rok čo rok zvyšujúci sa záujem o výučbu v oblasti zdravého stravovania, ktorú prináša program „Viem, čo zjem“. Je pre nás dôležité v tomto školskom roku, a aj v tých nasledujúcich, prinášať žiakom informácie o tom, ako žiť kvalitný a zdravý život a motivovať ich, tak aby si princípy správnej životosprávy osvojili a priniesli do dospelosti,“ hovorí Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.


Voliteľný predmet

Voliteľný predmet si môžu základné školy zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín pre 4. a 5. ročníky. Učivo je tiež možné využívať v rámci záujmových krúžkov alebo ako doplnok výučby. Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma v rozsahu 39 vyučovacích hodín. Boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR a ich výhodou je, že sú komplexné, čiže učitelia si už nič ďalšie nemusia pripravovať.

Projekt

Projektová forma ponúka priestor priblížiť žiakom tému zdravej výživy voľnejšie a v menšom rozsahu. Projekt je určený pre 3. – 5. ročníky základných škôl a pozostáva zo siedmich tematických celkov, vďaka ktorým sa žiaci oboznámia s témami, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia či hygiena potravín.

Okrem toho sa zapojené triedy môžu v priebehu školského roka dobrovoľne zapojiť aj do súťaže a hrať o cvičebné pomôcky pre svoju školu.

Program „Viem, čo zjem“ sa realizuje s podporou spoločnosti Nestlé a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Viac informácií je dostupných na internetovej stránke www.viemcozjem.sk.

Komentáre