Zdravie

Novinka v Banskej Bystrici

"Pre užívateľov IQOS otvorili call centrum, ktoré je jediné na Slovensku."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 18. januára 2023 8:05
Novinka v Banskej Bystrici. Pre užívateľov IQOS otvorili call centrum, ktoré je jediné na Slovensku Foto: MAIO PRODUCTION
Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. vstupuje do nového roka so záväzkom poskytovať ešte komplexnejší zákaznícky servis pre svojich dospelých užívateľov bezdymových výrobkov na Slovensku a to prostredníctvom vyškolených agentov v novootvorenom Call centre v Banskej Bystrici. Call centrum v Banskej Bystrice prevádzkuje pre Philip Morris Slovakia s.r.o. spoločnosť Comdata Slovakia s.r.o.
Stredné Slovensko je dlhodobo považované za silný región v prevádzkovaní dátových stredísk a call centier. Adresu pre svoje zákaznícke linky tu našli mnohé nadnárodné spoločnosti. Nové zákaznícke centrum prináša do regiónu nové pracovné príležitosti. V týchto dňoch v Banskej Bystrici poskytuje služby vyše 50 ľudí a ďalších niekoľko pracovných pozícií je otvorených.

Zdroj: MAIO PRODUCTION

„Inovácie a alternatívne technológie sú dlhodobo pre nás kľúčové, aj preto sa nebránime zaujímavým službám, ktoré zlepšujú užívateľskú skúsenosť našich zákazníkov. Call centrum v Banskej Bystrici významne posilní zákaznícky servis a užívateľský komfort našich zákazníkov na Slovensku,“ hovorí Petr Šedivec, generálny riaditeľ spoločnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., ktorá už viac ako 20 rokov investuje do výskumu a vývoja lepších, bezdymových riešení. Otvorenie Call centra s partnerom Comdata Slovakia s.r.o. je tak ďalší z krokov spoločnosti pri vytváraní bezdymovej budúcnosti na Slovensku. Tú Philip Morris realizuje pomocou inovatívnych bezdymových zariadení IQOS, ktoré predstavujú pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, menej rizikovú alternatívu ku klasickým cigaretám. „Neustále rozširovanie nášho portfólia bezdymových výrobkov so sebou prináša aj nové pracovné príležitosti. Vďaka Philip Morris na slovenskom trhu v súčasnosti našlo prácu takmer 650 ľudí, a to buď priamo vo Philip Morris alebo u našich partnerských firiem, s ktorými napĺňame našu víziu budúcnosti bez dymu,“ dodáva P. Šedivec.

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich s IQOS zariadeniami, sa dospelí užívatelia môžu obrátiť na jedného z 80 vyškolených agentov, ktorí sú zákazníkom k dispozícii.

Zdroj: MAIO PRODUCTION

„Pre skupinu Comdata je vstup na slovenský trh významným krokom, nasledujúcim stratégiu byť čo najbližšie zákazníkom našich obchodných partnerov. Prostredníctvom prítomnosti v Banskej Bystrici môžeme v tíme privítať mnoho talentovaných kolegov, na mnohých rôznych pozíciách. Pre naše tímy sme vystavali novú pobočku, v úplne novej modernej administratívnej budove. Pobočka ponúka príjemné pracovné miesta, odpočinkové priestory, školiace miestnosti, veľkú terasu, to všetko v blízkosti centra Banskej Bystrice. Cieľom pre najbližšie obdobie je privítať desiatky nových kolegov a rozvíjať servis pre zákazníkov Philip Morris Slovakia s.r.o., ale tiež využiť skúsenosti z iných krajín, skúsenosti so zamestnávaním zdravotne postihnutých kolegov a rozvojom CSR aktivít. Našou hlavnou víziou je byť otvorenou, inovatívnou a férovou firmou, ktorá bude preferovaným zamestnávateľom pre talentovaných kolegov,“ uviedol Jan Nedělník, generálny riaditeľ Comdata Slovakia, Czech and Hungary.

Komentáre