Zdravie

Kúpele v roku 2021 budú otvorené! Požiadajte o preplatený pobyt

"Neučte sa na vlastných chybách! Keď máte nárok na čiastočne alebo kompletne preplatený kúpeľný pobyt, nenechajte si ho ujsť."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 19. januára 2021 14:38
Kúpele v roku 2021 budú otvorené! Požiadajte o preplatený pobyt Foto: Ensana Health Spa Hotels
Výhodou je, že v prípade splnenia všetkých zákonom stanovených podmienok sa na liečebný kúpeľný pobyt môžete tešiť takmer s istotou. Žiadosť o liečebný kúpeľný pobyt je možné podať iba raz ročne. Po jej podaní poisťovňa posúdi váš nárok na kúpeľnú liečbu a do 30 dní vám pošle vyrozumenie.

Dajte si však pozor, aby ste neopakovali chyby tých, ktorí kvôli zdanlivej maličkosti o kúpeľný pobyt hradený z poistného v minulých rokoch prišli.


Aj Slovenské liečebné kúpele Piešťany a hotely siete Ensana Health Spa Hotels každoročne otvárajú svoju liečivú náruč klientom s indikáciou na liečebný kúpeľný pobyt. Poistenci oň môžu zažiadať po úrazoch, operačných zákrokoch alebo pri sústavne liečenej chronickej diagnóze.

Kúpele Piešťany sa špecializujú predovšetkým na liečbu ochorení pohybového aparátu (bolesti chrbta, degeneratívne ochorenia kĺbov, stavy po úrazoch a operáciách kĺbov a medzistavcových platničiek, reumatoidnú artritídu a jej varianty) a neurologické ochorenia (stavy po operáciách a úrazoch centrálneho a periférneho nervového systému, roztrúsenú sklerózu, neuropatie, stavy po meningitídach a myelitídach, detskú mozgovú obrnu).

Žiadatelia so sústavne liečenou chronickou diagnózou, ktorí sa dlhodobo liečia na jednu z chorôb uvedenú v indikačnom zozname majú zvyčajne nárok na kúpeľný pobyt raz ročne. Pri niektorých diagnózach platia odlišné pravidlá. Informácie vám rád poskytne váš odborný lekár alebo zdravotná poisťovňa.

Najčastejšou chybou, ktorá vedie k zamietnutiu žiadosti o liečebný kúpeľný pobyt je, že pacientom chýba záznam o konzultácii zdravotného stavu s odborníkom aspoň raz za pol roka.

Zjednodušene to znamená, že každý žiadateľ by mal dva krát ročne „ísť na kontrolu“ k špecialistovi a záznam o tom priložiť k žiadosti o preplatený liečebný kúpeľný pobyt.

Ďalšou častou chybou je, že žiadatelia nedoložia aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave. Všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia doložené k žiadosti o kúpeľný pobyt nesmú byť staršie, ako tri mesiace.

Žiadateľom starším, ako 70 rokov často v žiadosti chýba doklad o internom vyšetrení. Je nutnou súčasťou žiadosti, ktorú podávajú pacienti v tejto vekovej kategórii.

Každý, komu poisťovňa schváli liečebný kúpeľný pobyt musí najneskôr 14 dní pred nástupom absolvovať vyšetrenie, ktoré vylúči kontraindikácie začatia kúpeľného pobytu – reč je o akútnych infekčných či zápalových ochoreniach, vážnych chorobách srdca, epilepsii s častou frekvenciou záchvatov, psychózach, inkontinencii, stavoch vyžadujúcich nepretržitú starostlivosť tretej osoby, tehotenstve, šestonedelí či dojčení.

Osobitnou kategóriou žiadateľov sú tí, ktorým vznikne jednorazový nárok na poisťovňou preplatenú kúpeľnú liečbu. Spadajú tu ľudia po úrazoch a niektorých operáciách.

Najčastejšou chybou, ktorej sa v žiadosti dopúšťajú je, že ju nestihnú podať včas. Návrh na kúpeľnú liečbu musí byť do poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím indikácie.

Informácie o podmienkach nároku na kúpeľnú liečbu hradenú z poistného nájdete aj na stránkach zdravotných poisťovní pôsobiacich na Slovensku. (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union, Dôvera).Čarokrásny Kúpeľný ostrov v Piešťanoch sa aj v roku 2021 teší na klientov, ktorí sa z neho vrátia zrelaxovaní, plní nových príjemných skúseností no najmä zdravší a pripravení čeliť novým výzvam.

Všetky potrebné informácie o možnostiach, ktoré piešťanský Kúpeľný ostrov ponúka nájdete na stránke www.ensanahotels.com/piestany.

Komentáre