Technológie

Byty v projekte Prístavná 1 budú mať stabilné a cenovo výhodné energie

"Projekt Prístavná 1 ponúka stabilné energie a nulovú uhlíkovú stopu pri kúrení a chladení. Skupina Grafobal Group pokračuje v inováciách pri developerských projektoch."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 28. septembra 2022 13:10
Projekt Prístavná 1 ponúka stabilné energie a nulovú uhlíkovú stopu pri kúrení a chladení Foto: Grafobal Group Development
Projekt Prístavná 1 od spoločnosti Grafobal Group Development (GGD) je prvým slovenským rezidenčným projektom s priamym napojením na energetický zdroj vo vlastníctve spoločnosti SPP. Dosiahne nielen nulovú uhlíkovú stopu pri kúrení a chladení, ale majiteľom bytov ponúkne aj stabilné dodávky energií za najnižšie možné ceny. Po projekte Národného futbalového štadióna ide o ďalší projekt skupiny Grafobal Group, ktorý určuje tuzemské a európske trendy v ekologizácii a energetickej efektivite developmentu. Štadión bol v prieskume renomovanej celosvetovo pôsobiacej realitnej agentúry vyhodnotený ako najzelenší projekt z hľadiska využívania obnoviteľných zdrojov energie v regióne strednej a východnej Európy a jeden z top 3 projektov v celej Európskej Únii a Spojenom kráľovstve.

Napojenie na energetický zdroj s využitím efektívnej technológie trigenerácie SPP sme pôvodne vnímali ako unikátne ekologické riešenie v rezidenčnom developmente, čo je náš dlhodobý strategický princíp. Dnes sa k tomu pridáva aj faktor stability a predpoklad čo najnižších možných energetických nákladov na bývanie. To sú hlavné benefity pre budúcich majiteľov bytov na Prístavnej 1,“ povedal predseda predstavenstva GGD Pavel Komorník a dodal, že lepšie energetické riešenie sa dnes hľadá ťažko. Kogeneračná jednotka SPP totiž vyrába z toho istého plynu elektrickú energiu, chlad a teplo nezávisle od centrálnej elektrickej siete a funguje aj pri plošnom výpadku elektrickej siete.

Centrála SPP priamo susedí s projektom Prístavná 1. Vo svojom areáli má vybudovaných päť kogeneračných jednotiek, ktoré vyrábajú viac elektriny, ako SPP využije. Prebytočnú elektrinu SPP predáva do verejnej siete a teplo využíva na kúrenie, výrobu teplej vody a chladenie. Prebytkové teplo zostáva nevyužité.

Fakt, že priamo susedíme s areálom SPP je naša výhoda, ktorá umožnila napojenie na kogeneračnú jednotku SPP. A ukazuje sa, že to je veľká výhoda,“ dodal na záver Pavel Komorník.

Princíp kombinovanej výroby elektriny a tepla je odborníkmi považovaný za najefektívnejší spôsob premeny primárneho média (zemný plyn) na konečné formy energie – elektrina, teplo a chlad. Doteraz bol využívaný najmä v priemysle.

Teplo z jednotky slúži v zime na vykurovanie a v lete sa odvádza do absorpčných chladičov, ktoré chladia vodu na chladenie. Celkovo majú kogeneračné jednotky o 30 až 40% vyššiu účinnosť využitia energetických zdrojov, pretože spotrebujú menej neobnoviteľného paliva (plynu) pri výrobe rovnakého množstva energie.

Komentáre