Technológie

Pred následkami kybernetického útoku sa dá aj poistiť

"Dáta sú kľúčovou komoditou, no zároveň zraniteľným článkom a ich ochrana musí byť samozrejmosťou rovnako ako ochrana majetku."

TASR, 12. októbra 2019 8:00
Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš
Hrozba kybernetického útoku má rastúci trend a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou podnikateľského prostredia. Len počas mesiaca september bolo evidovaných celosvetovo 75 hekerských útokov významného rozsahu, pri ktorých bolo odcudzených viac ako 530 miliónov dát.

Dáta sú kľúčovou komoditou, no zároveň zraniteľným článkom a ich ochrana musí byť samozrejmosťou rovnako ako ochrana majetku. Práve október je mesiacom kybernetickej zodpovednosti, počas ktorého Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) vedie kampaň, ktorej cieľom je zvyšovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti.

Útoky menšieho rozsahu sa uskutočňujú denno-denne aj na Slovensku, aj keď o nich verejnosť často nemusí ani vedieť. Hekerské útoky spojené s potenciálnym únikom dát so sebou nesú riziko poškodenej reputácie a dôvery zo strany klientov. Pritom aj pri útoku na menšiu spoločnosť, napríklad kaviareň, predajňu potravín, lekáreň alebo ambulanciu, môžu vzniknuté škody dosiahnuť tisíce eur. A to môže významne ovplyvniť existenciu samotnej spoločnosti.

Typy hrozieb a útokov sú viaceré. Malware (vírusy) – poškodzujú systém. Sú schopné spôsobiť nefunkčnosť počítača alebo siete, alebo poskytnúť prístup útočníkovi. Ransomware - malware používaný na uzamknutie počítačov subjektu a im zabraňuje v prístupe k ich informáciám, kým sa nezaplatí „výkupné“. DoS útok - cieľom týchto útokov je narušiť sieť zaslaním obrovského objemu prenosu údajov a údajov, až kým nebude sieť zaplavená a prestane fungovať.

Aj viaceré škody spôsobené hekermi sa môžu zmierniť poistením. "Bežné poistenie pre podnikateľov nekryje takýto typ rizík. Poistenie kybernetických rizík je vytvorené tak, aby podporovalo a ochránilo podnikanie v prípade, že je podnikateľ vystavený úniku dát, alebo sa stal objektom úmyselného hekerského útoku, ktorý ovplyvní jeho počítačové systémy a následne aj samotnú prevádzku," vysvetľuje Peter Čahoj z ČSOB Poisťovne.

Podľa neho zamedziť kybernetickému útoku je pre bežný podnikateľský subjekt alebo organizáciu finančne náročné, keďže nové technológie napredujú každý deň a rovnako rýchlo napredujú aj nové spôsoby útokov. Je to práve prevencia v kombinácii s poistením, ktoré pomáhajú ochrániť reputáciu subjektu pred následkami hekerského útoku a zabezpečiť tak jednoduchšie obnovenie prevádzky.

Komentáre