Štýl

V Tatranskej galérii onedlho štartuje projekt Art & Holocaust

"V popradskej galérii postupne predstavia rôzne umelecké podujatia, prednášky, premietnu filmy a tiež priamo zapoja študentov a mladých ľudí do tvorivého procesu. "

TASR, 22. novembra 2022 13:03
Na archívnej snímke budova Tatranskej galérie v Poprade. Foto: TASR – Kristína Mayerová

V Tatranskej galérii v Poprade onedlho štartuje projekt Art & Holocaust. Cieľom je podľa jeho autorky a zároveň riaditeľky galérie Anny Ondrušekovej podporiť sociálnu spravodlivosť, rovnosť šancí, prístup k vzdelaniu a rešpekt k jazyku, kultúre a ľudskej dôstojnosti. "Sú to silné nástroje na zlepšenie spolunažívania medzi rôznymi skupinami v spoločnosti," uviedla.

Finančné prostriedky vo výške takmer 100.000 eur získala galéria na projekt prostredníctvom grantov Európskeho hospodárskeho priestoru. Je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a Prešovského samosprávneho kraja, pričom celkové náklady sú na úrovni 122.000 eur. Jednotlivé aktivity sa budú realizovať až do apríla 2024 v spolupráci s partnermi - Židovským múzeom v Osle, Múzeom židovskej kultúry - Slovenské národné múzeum, Fakultou dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Gymnáziom Kukučínova Poprad a ďalšími subjektmi. V popradskej galérii postupne predstavia rôzne umelecké podujatia, prednášky, premietnu filmy a tiež priamo zapoja študentov a mladých ľudí do tvorivého procesu.

Galéria sídli a svoje aktivity realizuje v širšom regióne historickej Spišskej župy, kde viaceré etniká, národy a národnosti žili vo vzájomnej zhode. "Zmenilo sa to počas druhej svetovej vojny, keď z tohto regiónu bolo veľa ľudí spomedzi Židov a Rómov deportovaných do koncentračných táborov. V poslednom období početnosť rómskej populácie v regióne narastá, čo spôsobuje nárast extrémizmu, rasizmu a xenofóbie najmä u mladej generácie. Spiš je najviac osídlený touto národnostnou menšinou, je geograficky znevýhodnený svojím umiestnením na severovýchode Slovenska a práve tu zamýšľame realizovať väčšinu aktivít nášho projektu," objasnila Ondrušeková.

Projekt bude pozostávať z kreatívno-umeleckej, edukačnej a vedeckovýskumnej zložky. Pri všetkých podujatiach chcú organizátori využiť možnosť, aby umelci svojimi lokálne špecifickými projektmi reagovali na genius loci tohto miesta poznačeného traumou holokaustu. "Veríme, že umelci budú dostatočne citliví a vytvoria produktívne napätie medzi minulosťou a prítomnosťou," skonštatovala riaditeľka.

Slávnostné otvorenie projektu sa uskutoční prostredníctvom úvodnej konferencie v stredu 23. novembra o 11. hodine v priestoroch starej elektrárne.
Komentáre