Štýl

Po Piargskej bráne dostáva opäť svoju tvár aj susedná bašta

"Renesančný objekt Piargskej brány bol postavený v roku 1554. Neskôr, v období baroka, ju prebudovali na monumentálny vstup do mesta. "

TASR, 26. januára 2022 13:02
Na snímke bašta mestského opevnenia v Banskej Štiavnici, ktorá je zároveň súčasťou Piargskej brány v Banskej Štiavnici v utorok 25. januára 2022. Foto: TASR Jozef Poliak

Do bašty mestského opevnenia v Banskej Štiavnici, ktorá je zároveň súčasťou Piargskej brány, už zatekať nebude. Objekt vo vlastníctve mesta Banská Štiavnica sa koncom uplynulého roku podarilo pripraviť na ďalšiu obnovu a zrealizovať aj výmenu krovu a šindľovej krytiny.

Na opravu strechy bašty získala banskoštiavnická samospráva dotáciu z Ministerstva kultúry SR a časť dofinancovala z vlastného rozpočtu. Potrebná je však ešte sanácia vlhkosti a interiéru. Podľa Juraja Chrenka z odboru výstavby, územného plánovania a životného prostredia na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici celková obnova bašty je v pláne mesta spolu s opravou v blízkosti stojacej kaplnky.

Renovácia exteriéru objektu Piargskej brány, ktorá bola roky v havarijnom stave, bola ukončená v roku 2021. Práce podobne ako pri bašte vykonávala spoločnosť Obnova. Objekt vo vlastníctve Pamiatkového úradu SR zbavili vlhkosti a napojili na inžinierske siete. Zrealizovali tiež novú krytinu a obnovu fasád.

Na snímke bašta mestského opevnenia v Banskej Štiavnici, ktorá je zároveň súčasťou Piargskej brány v Banskej Štiavnici v utorok 25. januára 2022. Foto: TASR - Jozef Poliak


Podľa konateľa spoločnosti Obnova Michala Hrčku sa projekčná príprava na obnovu Piargskej brány začala ešte v roku 2014. V roku 2017 sa uskutočnil na bránach a fasáde reštaurátorský výskum. V tom istom roku sa zrealizovala aj sanácia vlhkosti. Samotná obnova brány a fasády sa uskutočnila v rokoch 2018 - 2021. V súčasnosti sa realizujú práce na zariadení interiéru. „V objekte by malo vzniknúť zázemie pre Pamiatkový úrad SR, ale slúžiť bude aj verejnoprospešným účelom. Bude tam tiež priestor, ktorý sa bude venovať svetovému kultúrnemu dedičstvu UNESCO na Slovensku,“ pripomenul.

Podľa Hrčku sa počas rekonštrukcie podarilo na Piargsku bránu vrátiť aj niektoré historické estetické prvky, napríklad erb, ktorý tam bol osadený v roku 1751. Zaujímavosťou je, že erb je vyhotovený z kameňa, ktorý pochádza z kameňolomu v talianskej Carrare. „V podchode sa osadila informačná tabuľa a Pamiatkový úrad SR chystá v tomto roku aj vydanie informačnej brožúry,“ doplnil Hrčka. Celá rekonštrukcia bola výsledkom práce spoločnosti Obnova a ateliéru Libela pod vedením architekta Petra Nižňanského.

Renesančný objekt Piargskej brány bol postavený v roku 1554. Neskôr, v období baroka, ju prebudovali na monumentálny vstup do mesta. Stalo sa tak pri príležitosti návštevy Františka Štefana Lotrinského v roku 1751. K Piargskej bráne boli vtedy dostavané aj bočné opevňovacie múry a bašty. Jedna časť múra bola odstránená v súvislosti s intenzifikáciou dopravy pred druhou svetovou vojnou pre stavbu cesty, ktorá dnes vedie povedľa brány. Kedysi však viedla jej podjazdom. Baštu podmínovali a odpálili v roku 1945 pri ústupe z mesta nacisti.
Na snímke bašta mestského opevnenia v Banskej Štiavnici, ktorá je zároveň súčasťou Piargskej brány v Banskej Štiavnici v utorok 25. januára 2022. Foto: TASR Jozef Poliak

Komentáre