Štýl

Viadukt Na vode v Dolnej Štubni vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku

"Rozhodnutie o vyhlásení viaduktu v Dolnej Štubni vydal Pamiatkový úrad SR koncom minulého roka."

TASR, 14. januára 2022 12:14
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dušan Hein

Železničný viadukt Na vode v mestskej časti Turčianskych Teplíc Dolná Štubňa vyhlásil Pamiatkový úrad SR za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Most je súčasťou železničnej trate medzi Vrútkami a Zvolenom, do užívania ho dali v 40. rokoch 20. storočia a od svojho vzniku je takmer nepretržite v prevádzke.

Novú NKP v regióne horného Turca vybrali na základe úlohy Pamiatkového úradu SR spred deviatich rokov v podobe zdokumentovania stavieb industriálneho kultúrneho dedičstva v Žilinskom kraji, ktoré najmä v posledných desaťročiach veľmi rýchlo zanikajú, spomenula pre TASR odborná radkyňa Krajského pamiatkového úradu Žilina, pracoviska v Martine Adriana Reťkovská.

Rozhodnutie o vyhlásení viaduktu v Dolnej Štubni vydal Pamiatkový úrad SR koncom minulého roka. "Viadukt tvorí významnú súčasť železničného prepojenia medzi Vrútkami - Banskou Bystricou – Zvolenom a je postavený medzi železničnou stanicou Čremošné a železničnou zástavkou Horná Štubňa, obec," priblížila Reťkovská.

Stavba železničnej trate Banská Bystrica – Dolná Štubňa, v rámci ktorej bol postavený železničný viadukt Na vode, sa začala v roku 1936, slávnostné otvorenie trate bolo 19. decembra 1940. Most stavali v rokoch 1939 - 1940. Viadukt Na vode nebol koncom druhej svetovej vojny ako jediný z viaduktov na trati poškodený bombardovaním. "Tvorí ho oceľová plnostenná oplechovaná konštrukcia s rozpätím päť polí po 25 metrov. Oceľový preklad koľajiska podopierajú štyri mohutné betónové piliere hranolového, smerom nahor zužujúceho sa tvaru s betónovým jadrom s obložením v podobe kamenných kvádrov. Cez mostovku prechádza jedna koľaj so štandardným rozchodom, po oboch stranách je mostovka opatrená jednoduchým kovovým zábradlím," opísala Reťkovská.

Železničný viadukt Na vode je podľa nej autentickou významnou technickou stavbou fungujúcou od svojho vzniku v takmer nepretržitej prevádzke ako súčasť historicky významnej železničnej trasy Banská Bystrica – Dolná Štubňa, ktorá bola najnáročnejšou slovenskou železničnou novostavbou medzivojnového obdobia. "Stavaná v členitom horskom teréne si vyžiadala stavbu celkom 22 tunelov a 112 mostných objektov, z toho štyroch viaduktov, pričom viadukt Na Vode je jedným z nich," ozrejmila.

Región horného Turca pravdepodobne dostane i ďalšiu NKP. "Súčasťou železničnej trate Vrútky – Zvolen je i tzv. Čremošniansky tunel v katastri obcí Mošovce a Čremošné (obe okres Turčianske Teplice) a obci Dolný Harmanec (okres Banská Bystrica) s historickým portálom s kamenným obložením. Ešte nebol vyhlásený za NKP, ale už sa začalo správne konanie v tejto veci," dodala Reťkovská.

Komentáre