Štýl

CE ZA AR 2020: Poznáme najlepšie architektonické diela Slovenska

"Cenu v kategórii Občianske a priemyselné budovy získal Monument Majer v Banskej Bystrici, ktorý pripomína obete prvej svetovej vojny."

TASR/Webmagazin.sk, 9. októbra 2020 12:29
Foto: Ján Kekeli

Vojnový cintorín v Majeri vznikol v roku 1915 pri nemocnici, v ktorej ošetrovali vojakov počas 1. svetovej vojny. Cintorín bol v 50-tych rokoch opustený a pretnutý križovatkou ciest. Na centrálnej časti bola postavená v 90-tych rokoch budova autosalónu a zvyšok zmizol pod stromami a krami. Zachovaný zostal iba Pomník československých legionárov. V spolupráci s odborníkmi zrealizovalo mesto archeologický prieskum, v rámci ktorého sa podarilo zmapovať existujúce hroby.
V roku 2016 vyhlásilo mesto v spolupráci so Slovenskou komorou architektov urbanisticko-architektonickú súťaž „Obnova vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v Majeri.“ Cieľom bolo priniesť názor na komplexné riešenie pietneho miesta, priestorové usporiadanie a novú architektonickú kvalitu. Zvíťazil návrh z dielne trojčlenného tímu architektov - Benjamín Brádňanský, Vít Halada a Maroš Greš.
Foto: Ján Kekeli

So stavebnými prácami sa začalo v roku 2018 pri príležitosti 100. výročia konca prvej svetovej vojny. Monument s vyhliadkovou plošinou, ktorý sa nachádza na rozhraní vojnového a civilného cintorína, a označenie 506 hrobových miest padlých vojakov, odhalilo vedenie mesta počas Dňa vojnových veteránov dňa 11. 11. 2018.

Ústredným bodom obnovy je MONUMENT. Odkazuje na históriu, pripomína konkrétnych ľudí a ponúka nadhľad na všetky vrstvy zabúdania a pripomínania v jednom obraze. Vyhliadka, kaplnka, stena, náhrobná doska, zázemie, pietne miesto, informačná plocha. Objekt 2,4 m široký, 19,2 m dlhý a 8 m vysoký je zvarený do jednoliateho konštrukčného celku z platní atmosférickej ocele hrubých len 8 mm.
Vyhliadka z 8 metrov vysokého monumentu ponúka impozantný pohľad na krajinu i pietne miesto. Foto: Ján Kekeli

Za MONUMENT Majer získali autori v roku 2019 Cenu Dušana Jurkoviča a aktuálne aj ocenenie CE ZA AR v kategórii občianske a priemyselné budovy.
Víťazné diela v ďalších kategóriách CE ZA AR 2020 vám postupne predstavíme na stránkach Webmagazínu.

Komentáre