Kontakty

Prevádzkovateľom portálu Webmagazin.sk je Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

Adresa redakcie:


TASR - redakcia Webmagazin.sk
Dúbravská cesta 14
84103 Bratislava
webmagazin@tasr.sk

Šéfredaktor portálu:


Daniel Forgács
tel: +421 2 59 210 130
daniel.forgacs@tasr.sk

Zodpovedná redaktorka:


Mgr. Lucia Illanitzová
tel: +421 2 59 210 131
e-mail: lucia.illanitzova@tasr.sk

Reklama a PR reportáže:


Mária Tarišková
tel.: +421 2 59 210 314
mobil: +421 905 482 953
e-mail: maria.tariskova@tasr.sk