Ekológia

Zálohovanie sa na Slovensku rozbehlo nad očakávania dobre

"Spotrebitelia sa vo veľkom zapájajú do nového systému."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 22. júna 2022 11:27
Zálohovanie sa na Slovensku rozbehlo nad očakávania dobre. Spotrebitelia sa vo veľkom zapájajú do nového systému Foto: TOMRA
Nový zálohový systém na plastové fľaše a plechovky od nápojov poznajú prakticky všetci dospelí obyvatelia Slovenska, veľká väčšina sa doň už zapojila a viac ako polovica je s ním bez väčších výhrad spokojná. Vyplýva to z prieskumu o zálohovaní, ktorý zrealizovala spoločnosť TOMRA počas marca 2022.

Od spustenia nového zálohového systému 1. januára 2022 sa doň na Slovensku osobne zapojilo viac ako osem z desiatich dospelých Slovákov. Konkrétne, v druhej polovici marca, keď sa prieskum realizoval, to bolo 84,5 % opýtaných. Tí odpovedali kladne na otázku, či už odovzdali zálohované PET fľaše alebo plechovky.Na ceste k naplneniu cieľov
Relatívne najviac sa do zálohovania (na 95,7 %) zapájajú mladí ľudia do 18 rokov. Vyšší podiel zapojených spotrebiteľov (89,4 %) je aj v skupine ľudí medzi 18 a 29 rokmi veku. Najaktívnejšie zálohujú ľudia so stredoškolským vzdelaním bez maturity (90,0 %), kým držitelia diplomov z vysokej školy mierne za všetkými zaostávajú s 81,8 %.

Vysoká miera zapojenia koreluje s údajom o miere informovanosti o novom systéme, ktorá medzi respondentmi prieskumu dosiahla drvivých 99,2 %. Toľkí odpovedali kladne na otázku, či poznajú nový zálohový systém. V rámci prieskumu len 4,3 % opýtaných odpovedalo záporne na otázku, či si všimli vo svojom okolí zálohovací automat na PET fľaše a plechovky. Až 94,4 % spotrebiteľov vie, že vo svojom okolí má takéto zariadenie.

Nastavenie spotrebiteľských zvyklostí
Z hľadiska spotrebiteľských zvyklostí dominuje údaj, podľa ktorého ich nadpolovičná väčšina respondentov vracia aspoň raz týždenne. Zvyšok odovzdáva fľaše menej často alebo ich zatiaľ ešte neodovzdával. Najväčšiu frekvenciu odovzdávania nápojových obalov možno pozorovať opäť v mladších vekových skupinách. Z mladých ľudí do 18 rokov to robí na dennej báze až 30,4 % a z respondentov medzi 18 a 29 rokmi 8,8 %.Väčšina domácností (57,3 % respondentov) vracia zálohované PET fľaše a plechovky po tom, ako sa ich nazbiera určité množstvo, resp. naplní sa na to určený odkladací priestor (taška, debnička a podobne). Približne tretina opýtaných odnáša nápojové obaly do obchodu vždy, keď tam ide. Z hľadiska typu osídlenia (mesto, prímestská obec, vidiecka obec) sa z priemeru vymykajú prímestské sídla, ktorých obyvatelia vo väčšej miere (42,6 %) odovzdávajú fľaše a plechovky pri každej návšteve obchodu a menej čakajú, kým sa ich nazbiera isté množstvo (45,6 %).

So zálohovaním sa najviac stotožňujú mladí ľudia
Zaujímavosťou je, že v skupine spotrebiteľov mladších ako 18 rokov nikto neuviedol, že by bol s novým zálohovým systémom jednoznačne nespokojný. Dobre sa adaptovali aj seniori od 60 rokov vyššie, medzi ktorými bolo spokojných s novým systémom dovedna 63,6 %.

Ak spotrebitelia nemajú dostatočné možnosti zapojiť sa do systému zálohovania v obchode, ktorý obvykle navštevujú, alebo ich neuspokojuje komfort, ktorý tam pri zálohovaní majú, môže to byť dôvod, prečo tam prestanú chodiť a uprednostnia iný obchod. Urobilo tak 10 % respondentov a ďalších 5,3 % o tom uvažuje.

Zvyšných 84,8 % s tým nemá problém a obchod nezmenili. O niečo odlišnejšia je situácia v mladších skupinách do 18 rokov a medzi 18 a 29, kde neváhalo zmeniť obchod z dôvodu odchodu za lepším prístupom k zálohovaniu až 17,4 respektíve 18,2 % respondentov.Čo robia Slováci s vrátenými zálohmi?
Viac ako 88 % Slovákov uplatnia záloh za vrátené PET fľaše a plechovky bezprostredne pri platení za nový nákup. Naopak, každý desiaty si pravidelne necháva lístok zo zálohomatu preplatiť v hotovosti, čo však neplatí u mladých ľudí – z nich to robí až 26,1 % v prípade tínedžerov pod 18 rokov a 17,6 % tých z generácie 18 až 29 rokov.

Získanie vráteného zálohu za fľaše a plechovky nemá u väčšiny dospelých zákazníkov vplyv na objem ich nákupu. Iba 3,9 % opýtaných uviedlo, že v takom prípade nakúpi viac ako obvykle. Z toho sa vymyká mládež pod 18 rokov, ktorú motivujú bločky zo zálohomatu k väčším nákupom v trikrát vyššej miere (13,0 %).

Komentáre