Ekológia

Na ceste do Vysokých Tatier stojí ilegálny Dinopark.

"Dinopark je umiestnený pri frekventovanej komunikácii v smere od Popradu do Starého Smokovca, ktorá je jedným z hlavných vstupov do Tatranského národného parku."

TASR/Webmagazin.sk, 10. februára 2021 17:57
Ilustračná snímka. Foto: TASR Dano Veselský


Dinopark vo Vysokých Tatrách funguje bez príslušných povolení, upozorňuje na to Správa Tatranského národného parku (TANAP-u) na svojej webovej stránke.

Ako ďalej informuje, keďže lokalita nebola v územnom pláne obce Veľký Slavkov na podobné využitie schválená, požiadala Správa TANAP-u o informácie súvisiace s legálnosťou prevádzky tohto zábavného areálu. Po zistení, že činnosť je vykonávaná bez príslušných povolení, postúpila celú vec na prešetrenie inšpektorátu životného prostredia. „Napriek záveru šetrenia a rozhodnutiu o odstránení zariadení z lokality sa však nič nezmenilo. Práve, naopak, nevhodná atrakcia postupne získava dodatočne všetky povolenia vrátane súhlasu odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Poprade,“ uvádza Správa TANAP-u.

Upozorňuje, že dodatočné povoľovanie nelegálnych stavieb a činností je z pohľadu zabezpečenia záujmov ochrany prírody a krajiny nežiaducim javom. Zároveň sa narúša koncepcia smerovania stavebného rozvoja v dotknutom území. Takýto postup môže byť podľa Správy TANAP-u pre ďalších investorov návodom, ako do budúcnosti umiestňovať stavby bez príslušných povolení.

Dinopark je umiestnený pri frekventovanej komunikácii v smere od Popradu do Starého Smokovca, ktorá je jedným z hlavných vstupov do Tatranského národného parku. „Zariadenia tohto charakteru svojimi parametrami, funkciou, prevedením a samotnou lokalizáciou často pôsobia rušivo. S územím nie sú významovo ani hodnotovo prepojené a svoju funkciu by si rovnako dobre plnili kdekoľvek v zastavanom území alebo na okraji mesta,“ hodnotí Správa TANAP-u. Ako dodáva, jurský park tak symbolizuje skôr súčasný konzumizmus, než hodnoty najstaršieho slovenského národného parku.

Komentáre