Ekológia

Meteorológovia: Žiadna časť Slovenska nie je bez rizika sucha

"Pri príležitosti Svetového dňa boja proti suchu a dezertifikácii zorganizoval Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy odborný seminár."

TASR, 16. júna 2023 13:00
Letnú turistickú sezónu pri vodnej nádrži Ružiná, ktorú po rekonštrukcii začali napúšťať v lete 2021, bude podľa samospráv aj toto leto limitovať nedostatok vody a tiež zarastené brehy, ktoré pokryli náletové dreviny či rôzne buriny. Foto: TASR Lukáš Mužla


Žiadna časť Slovenska nie je bez rizika sucha. V uplynulých rokoch sa vyskytlo aj v oblasti Oravy, Kysúc či severného Spiša. Pre poľnohospodárov sú problematické každoročne sa opakujúce obdobia s nízkou relatívnou vlhkosťou pôdy. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pri príležitosti Svetového dňa boja proti suchu a dezertifikácii, ktorý pripadá na 17. júna.

"Aj keď by sa mohlo zdať, že Slovensko nie je výrazne ohrozené výskytom sucha a jeho dosahov, skúsenosti z praxe ukazujú opak. Od roku 2015, kedy sme začali s monitoringom meteorologického a pôdneho sucha, sa v každom z rokov vyskytlo výnimočné až extrémne sucho na určité časové obdobie aspoň v niektorom regióne Slovenska," vysvetlili meteorológovia. Dodali, že pri relatívnom nasýtení pôdy pod 50 percent sa začína kumulovať stres pre vegetáciu.

Témou tohtoročného svetového dňa je podľa OSN Dohovoru boja proti dezertifikácii rodová rovnosť pri práve vlastniť pôdu a rozhodovať o nej. Mottom tejto témy je "Jej pôda. Jej práva." Poukazujú, že vo všetkých častiach sveta čelia ženy prekážkam pri zabezpečovaní vlastníckych práv. Keď dôjde k znehodnoteniu pôdy a nedostatku vody, ženy sú často najviac postihnuté. "Investovanie do rovnakého prístupu žien k pôde a súvisiacemu majetku je priamou investíciou do ich budúcnosti a budúcnosti ľudstva. Je čas, aby ženy a dievčatá stáli v popredí celosvetovej obnovy pôdy a úsilia o odolnosť voči suchu," skonštatovalo SHMÚ.

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti suchu a dezertifikácii zorganizoval Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy odborný seminár. Predstavený bol aj projekt Clim4Cast, ktorý je zameraný nielen na sucho, ale aj vlny horúčav a požiarne nebezpečenstvo vplyvom klimatických činiteľov.
Komentáre