Ekológia

Emisie skleníkových plynov sú spúšťačom klimatickej krízy

"Fungovať uhlíkovo neutrálne je nevyhnutné a prispieť môžu aj banky."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 26. júla 2021 13:08
Ilustračné foto Foto: TASR/AP
Najväčším spúšťačom klimatických zmien sú emisie skleníkových plynov, z ktorých až 80% predstavuje CO2. Dosiahnuť uhlíkovú neutralitu je nevyhnutné a prispieť môžu aj banky. Najmä pokiaľ ide o využívanie obnoviteľných zdrojov energie, uprednostňovanie technológií s vysokou energetickou účinnosťou, minimalizovanie papierových procesov, či plastu alebo väčšie zavádzanie home office.

Výkyvy počasia, extrémne sucho, ale aj záplavy. To všetko sú dopady klimatických zmien. V dôsledku týchto javov podľa dát Európskej environmentálnej agentúry utrpelo Slovensko od roku 1980 do roku 2019 straty v celkovej výške 1,75 miliardy eur. To v prepočte na jedného obyvateľa predstavuje 329 eur. Zaoberať sa témou uhlíkovej neutrality je nevyhnutné.

„Dnešná generácia je tá posledná, ktorá môže zvrátiť nežiadúci dopad aktivít celej spoločnosti na našu planétu a tiež rozhodnúť o tom, v akom stave ju prenechá svojim deťom. Štáty, súkromné inštitúcie v oblasti energetiky, priemyslu, dopravy, ale aj jednotlivci by mali tému udržateľnosti brať vážne a zakomponovať ju do svojho každodenného fungovania. Emisie skleníkových plynov sú vážnym problémom, ktorý vnímame, a preto bude ambíciou 365.bank dosiahnuť svoju vlastnú uhlíkovú neutralitu už do roku 2025,“ hovorí Andrej Zaťko group CEO 365.bank.

Potrebné kroky v tomto smere pritom podniká aj Európska únia. Slovensko sa z pohľadu emisií CO2 zaraďuje na 20 priečku v rámci EÚ. Jej cieľom je stať sa uhlíkovo neutrálnou do roku 2050. Vyplýva to z oznámenia Európskej komisie o Európskej zelenej dohode a tiež z Parížskej klimatickej dohody, podľa ktorej nesmie svetová teplota vzrásť o viac ako 1,5 stupňov Celzia.

365.bank na ceste k uhlíkovej neutralite
V prípade organizácií prebieha meranie, riadenie a reporting emisií zo skleníkových plynov v zmysle normy ISO 14 064, ktorá tiež stanovuje požiadavky pre plánovanie, vykonávanie, ale aj vykazovanie či validovanie zásad a zmien.

S cieľom stať sa uhlíkovo neutrálnou podstúpila 365.bank komplexný audit svojich aktivít na centrále ale aj v pobočkách, výsledkom ktorého je získaný certifikát v podobe Správy o overení skleníkových plynov od spoločnosti TÜV SÜD Slovakia. Výstupom analýzy je stanovenie konkrétnych oblastí a akčných krokov, ktoré banka podnikne s cieľom stať sa do roku 2025 uhlíkovo neutrálnou.

„Som veľmi rád, že máme za sebou prvú, veľmi dôležitú etapu v rámci témy uhlíkovej neutrality, ktorá nás posunie ďalej v tomto cieli. Udržateľnosť je dôležitou súčasťou transformácie našej bankovej skupiny, ktorou prechádzame. V zmysle auditu zavádzame zmeny v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov, interného prostredia a procesov, vrátane zníženia emisií súvisiacich s dopravou zamestnancov,“ dopĺňa A. Zaťko.

V zmysle auditu je ekologicky najnáročnejšia práve doprava, ale aj spotreba elektriny a plynu. Emisie CO2 súvisiace s cestovaním zamestnancov do práce resp. služobnými cestami sú pritom približne dvojnásobné vyššie, ako je spotreba plynu.

Konkrétnymi akčnými krokmi banky bude využívanie obnoviteľných zdrojov energie. S cieľom minimalizovať záťaž súvisiacu s dopravou banka pristupuje k intenzívnejšiemu využívaniu práce z domu (home office) na pozíciách, kde je to z ich podstaty možné, a to aspoň 10 dní do mesiaca. 365-ka sa tiež zaväzuje podporovať „zelené projekty“ a eko aktivity. Ich súčasťou sú aj projekty určené na kompenzáciu CO2.

Dôležitou oblasťou budú aktivity v rámci jej interného prostredia. Hlavne pokiaľ ide o vzdelávanie a motiváciu zamestnancov fungovať a pracovať udržateľne. Ambíciou banky je digitalizovať interné procesy, znižovať množstvo papiera a plastu. 365.bank plánuje obmeniť aj súčasnú „car policy“ a aktuálne služobné autá vymení za elektromobily resp. hybridy. Samozrejmosťou v rámci procesu dosiahnutia uhlíkovej neutrality je neustála spolupráca s odbornými garantmi a recertifikácia.

Komentáre