Ekológia

Dobrovoľníci a vodohospodári opäť čistia Ružín

"Košice 8. mája (TASR) – V rámci akcie čistenia brehov Ružína počas prvých troch májových dní vyzbieralo takmer 50 dobrovoľníkov okolo 450 vriec odpadu, čo je približne 12 ton. Ďalšie takéto čistenie je naplánované od piatka do nedele (10. 5.). Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák."

TASR, 8. mája 2020 11:38
Odpad sa tu hromadí po búrkach, ale podstatná časť nečistôt, ktoré tvoria najmä plastové fľaše a odpadky sú odhadzované ľuďmi priamo do vodných tokov a ich okolia v povodí Hornádu. FOTO TASR – František Iván Foto: TASR


Akciu každoročne organizuje prostredníctvom sociálnej siete aktivista Jozef Kojecký. Dobrovoľníci si vzhľadom na preventívne opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom môžu vybrať jednu zo štyroch zón, čím sa má minimalizovať osobný kontakt s ostatnými účastníkmi. „Samozrejmosťou je dodržiavanie zásad v zmysle usmernení hlavného hygienika SR,“ uviedol Bocák s tým, že každá z týchto zón má svojho správcu s mobilným číslom uvedeným na sociálnej sieti, u ktorého sa môžu hlásiť v prípade, ak účastníci potrebujú vrecia na odpad alebo bližšie informácie.
Podľa jeho slov SVP v tomto prípade vystupuje ako jeden z podporovateľov, čo sa týka poskytnutia vriec na odpad, zabezpečuje aj odvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu. „Naši pracovníci sa taktiež ako dobrovoľníci zapájajú do tejto akcie. Vyzbieraný odpad sa odváža na dočasnú skládku v areáli vodnej stavby (VS) Ružín, ktorá bude naraz - po vysúťažení dodávateľa, odvezená a zlikvidovaná,“ vysvetlil. Pripomenul, že súčasne pracovníci z VS Ružín vyzbierali odpad z hladiny vodnej stavby v celkovom objeme viac ako 22 ton. Predchádzajúce čistenie realizovali vlani v októbri.

FOTO TASR – František Iván Foto: TASR


Ako Bocák dodal, všetky takéto aktivity, vynaloženie úsilia zo strany dobrovoľníkov, ako aj nemalé finančné prostriedky riešia len dôsledky nezodpovednosti obyvateľov žijúcich v povodí rieky Hornád a Hnilec. „Žiaľ, nie je v našej kompetencii riešiť dôvody a príčiny takéhoto konania jednotlivcov či skupín, na ktoré doplácajú ostatní obyvatelia Slovenska,“ doplnil. SVP predpokladá, že v tomto prípade ani vyššie environmentálne povedomie by nebolo také účinné ako cielené a adresné sankcionovanie pôvodcov odpadu.

Komentáre