Cestovanie

Vzácny historický drevený oltár sa vrátil do kaplnky hradu Ľupča

"Tohtoročná letná turistická sezóna tak ponúkne návštevníkom atraktívny historický skvost, ktorý ako jeden z mála patrí do pôvodného inventáru hradu."

TASR, 29. júna 2022 10:39
Na snímke dobový drevený oltár v kaplnke hradu Ľupča v Slovenskej Ľupči 28. júna 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Originálny dobový drevený oltár s obrazom Očisťovania Panny Márie z kaplnky na hrade Ľupča z roku 1692 si po rokoch správcovskej kurately Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici opäť našiel pôvodné miesto na hrade Ľupča v Slovenskej Ľupči. Tohtoročná letná turistická sezóna tak ponúkne návštevníkom atraktívny historický skvost, ktorý ako jeden z mála patrí do pôvodného inventáru hradu.

"Drevený oltár sa nachádzal v zbierkach múzea. Kto, ako a kedy vzal oltár z hradnej kaplnky a odovzdal ho pod našu ochranu nie je známe. Mohlo sa tak stať až niekedy po roku 1929. Usudzujeme to podľa najmladšej známej fotografie oltára, ktorá vyšla v publikácii Emila Jurkovicha, vydanej v spomenutom roku. SSM ho v priestore svojich depozitov najprv dlhodobo uchovávalo. Až 3. júla 1978 bol oltár definitívne administratívne zaevidovaný do zbierkového fondu. Vďaka nadštandardnej spolupráci, či už s pracovníkmi hradu, ale aj reštaurátormi, kurátormi a významnými partnermi projektu, môžeme realizovať to najhlbšie poslanie múzea," zdôraznil riaditeľ SSM Marcel Pecník.Podľa Dany Kurtíkovej zo SSM je hlavným cieľom projektu záchrany Oltára očisťovania Panny Márie (Spev Simeona) záchrana kultúrneho dedičstva jeho navrátením na pôvodné miesto do hradnej kaplnky. Po viac ako 100 rokoch aj vďaka spolupráci s regionálnymi inštitúciami sa prispeje nielen k prezentácii slávnej histórie, ale i k rozvoju cestovného ruchu.

SSM sa podarilo v roku 2021 získať dotáciu na reštaurovanie oltára z Fondu na podporu umenia. Zvyšnú sumu poskytla obec Slovenská Ľupča a spoločnosť Grand Power. Vďaka viaczdrojovému financovaniu sa podarilo pokryť celkové náklady na reštaurovanie oltára v hodnote viac ako 25.000 eur. Verejnosť ho môže vidieť od 29. júna.
Na snímke pohľad z nádvoria na časť hradu Ľupča v Slovenskej Ľupči 28. júna 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

V centrálnej časti oltára je v ozdobnom ráme umiestnený obraz - olejomaľba na plátne s námetom Očisťovania Panny Márie. Tento motív tvorí hlavné figurálne zobrazenie oltára. Ústredný motív v strednom pláne zachytáva scénu s Pannou Máriou s kľačiacim Jozefom pred Simeonom.

"Oltár je jednou z mála originálnych častí, ktoré sa z pôvodného historického vybavenia hradu zachovali," dodal Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča.

Komentáre