Cestovanie

Vyhlásili výzvu na zatraktívnenie pamiatky v Červenom Kláštore

"Celková predpokladaná hodnota investície je 392.509 eur bez DPH, záujemcovia môžu predkladať ponuky do 10. júna 2021. "

TASR, 17. mája 2021 17:18
Na snímke národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore v okrese Kežmarok 30. mája 2020. Foto: TASR František Iván
Bratislava 17. mája (TASR) – Zatraktívniť historickú pamiatku pre návštevníkov a pripomenúť niektoré z funkcií Kláštora kartuziánov, v ktorom sa aj varilo pivo a pripravovali produkty z liečivých bylín, je cieľom plánovanej obnovy Múzea Červený Kláštor. Pamiatkový úrad (PÚ) SR opätovne vyzval potenciálnych zhotoviteľov obnovy na predloženie ponúk.

"Projekt si kladie za cieľ 'znovuzrodenie' vybraných pôvodných dôležitých funkcií kláštora - výrobu piva a medoviny (kláštorný pivovar a fermentáreň medoviny), výrobu produktov z liečivých rastlín (Cypriánova lekáreň/manufaktúra), výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom (Kláštorná škola), poskytnutie priestoru na hlbšiu a dlhšiu introspekciu a meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie (Digital detox camp)," približuje PÚ vo výzve, ktorú zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

"Obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu, ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove kláštorného komplexu,“ dodali pamiatkari o projekte týkajúcom sa národnej kultúrnej pamiatky (NKP).

Priestor má po novom tiež poskytnúť miesto na doškoľovacie aktivity zamestnancov PÚ, ako aj úplne prerobenú múzejnú expozíciu zloženú z troch častí (Dejiny Červeného Kláštora, Mníšske rády na Slovensku a Dejiny pamiatkovej starostlivosti v SR).

Celková predpokladaná hodnota investície je 392.509 eur bez DPH, záujemcovia môžu predkladať ponuky do 10. júna 2021. Obstarávateľ opakuje výzvu na predloženie ponúk, v rámci predchádzajúcej nedostal ani jednu ponuku.

Investícia je súčasťou projektu Červený Kláštor – znovuzrodený, ktorý získal podporu grantov EHP a Nórska.

Komentáre