Cestovanie

Termálne kúpalisko v Podhájskej opäť otvára svoje brány pre verejnosť

"Termálne kúpalisko v Podhájskej bolo zatvorené od roku 2020. "

TASR, 28. januára 2022 10:58
Na snímke termálne kúpalisko Podhájska a wellness centrum. Foto: TASR Henrich Mišovič

Brány termálneho kúpaliska v Podhájskej v okrese Nové Zámky sa otvárajú pre verejnosť. "Náročný legislatívny proces je úspešne ukončený. Dlhé roky zanedbávané procesy sa dali do súladu s právnymi predpismi SR, takže môžeme kúpalisko opäť otvoriť," vyjadril sa Roman Ivan, starosta Podhájskej, ktorá je vlastníkom kúpaliska. Kúpalisko otvoria od piatka 28. januára. Wellness a plaváreň sa otvoria v režime OP+, vonkajší termálny bazén v režime OP.

Termálne kúpalisko v Podhájskej bolo zatvorené od roku 2020. Podľa vyjadrenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia čerpalo vodu z geotermálneho vrtu, využívalo ju v bazénoch bez platného oprávnenia a dlhé roky nelegálne vypúšťalo znečistenú geotermálnu vodu z bazénov odpadovými rúrami do miestneho potoka Liska, čo bolo dôvodom uzavretia kúpaliska. Otvorené zostali len bazény napúšťané bežnou vodou.
Vďaka geotermálnym prameňom možno zažiť vonkajšie kúpanie v teplej vode v Podhájskej aj počas zimnej sezóny. Foto: TASR Henrich Mišovič

Po odstránení zistených nedostatkov vydal Okresný úrad v Nitre v novembri minulého roka rozhodnutie, ktorým povoľuje spoločnosti Geo Termál Podhájska, vlastníkovi vrtu, čerpať geotermálnu vodu z vrtu v Podhájskej. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 16. novembra 2021. Vzápätí začal prevádzkovateľ riešiť povolenie na vypúšťanie vody. Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, ktorým bolo spoločnosti Termálne kúpalisko Podhájska, s. r. o., vydané povolenie na vypúšťanie použitých bazénových vôd, nadobudlo právoplatnosť v utorok (25. 1.).Komentáre