Cestovanie

Pieniny, malebná príroda a pamiatky tvoria kolorit severného Spiša

"Sever Spiša na hranici s Poľskom lemujú Pieniny, medzi Starou Ľubovňou a Levočou sa rozprestierajú Levočské vrchy a na juhu sa týčia vrchy východnej časti Slovenského Rudohoria."

TASR, 16. júla 2020 13:01
NP Pieniny. Foto: TASR František Iván

Hoci sú pre krajinu Spiša typické mierne vrchy s rozľahlými poľami a lúkami, takmer z každého miesta vidieť majestátne končiare Vysokých Tatier. Sever Spiša na hranici s Poľskom lemujú Pieniny, medzi Starou Ľubovňou a Levočou sa rozprestierajú Levočské vrchy a na juhu sa týčia vrchy východnej časti Slovenského Rudohoria.

Kežmarok: Jeho historické centrum je od 11. júna 1950 mestskou pamiatkovou rezerváciou. Hneď pri príchode do mesta zaujme na prvý pohľad Nový evanjelický kostol s mauzóleom Imricha Thökölyho. V jeho susedstve stojí drevený evanjelický artikulárny Kostol Najsvätejšej Trojice, od 7. júla 2008 zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V rímskokatolíckej Bazilike Povýšenia sv. Kríža z 15. storočia možno vidieť hlavný oltár s plastikou ukrižovaného Ježiša od Majstra Pavla z Levoče. Dominantou mesta je tiež neskorogotický mestský hrad a mestské opevnenie. Cestujúci vlakom si môžu všimnúť železničnú stanicu z roku 1914 vybudovanú v secesnom štýle.

Mestské kultúrne stredisko a Múzeum v Kežmarku zorganizovali na nádvorí Kežmarského hradu jednodňové podujatie Festival za Euro. Na snímke stánky s remeselníkmi. Kežmarok, 11. júla 2020. Foto: TASR - František Iván


Levoča: Ďalším mestom, v ktorom na človeka "dýchnu" dejiny, je Levoča, zapísaná od roku 2009 do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Spomína sa v listine kráľa Bela IV. z roku 1249, v roku 1271 sa stala hlavným mestom Spoločenstva spišských Sasov a už v roku 1317 kráľovským mestom. Najznámejšou pamiatkou je oltár majstra Pavla z Levoče v Chráme svätého Jakuba. Pre kolorit mesta sú typické aj hradby. Nad mestom sa vypína Mariánska hora s Bazilikou Navštívenia Panny Márie, známe pútnické miesto, ktoré 3. júla 1995 navštívil aj pápež Ján Pavol II.

Na snímke budova renesančnej radnice z druhej polovice 15. storočia so zvonicou a veža Chrámu svätého Jakuba na Námestí Majstra Pavla v Levoči. Foto: TASR/Oliver Ondráš


Levočské Vrchy: Najvyšším vrchom je Čierna hora s výškou 1289 m n. m. Veľkú časť pohoria v minulosti zaberal vojenský výcvikový priestor, dnes je prístupné verejnosti.

Na snímke juhovýchodný pohľad na obec Dravce v pozadí Levočské vrchy. Foto: TASR/Oliver Ondráš


Vrbov: Termálne kúpalisko vo Vrbove umožňuje kúpanie v krytých aj vonkajších bazénoch a býva otvorené do 21. hodiny, čo je v letných mesiacoch príjemné večerné osvieženie.

Spišská Belá: V mestečku s bohatou históriou možno nájsť rímskokatolícky kostol sv. Antona opáta z roku 1260, renesančný kaštieľ v mestskej časti Strážky je národnou kultúrnou pamiatkou. Návštevníkov môže zaujať Múzeum Dr. Michala Greisigera a Múzeum fotografie a optiky Jozefa Maximiliána Petzvala (1807 - 1891), ktorý sa v Spišskej Belej narodil.

Vyšné Ružbachy: Obec je známa kúpeľmi s liečivými teplými prameňmi. Ich história sa začala písať v 15. a najmä 16. storočí. Voda z deviatich prameňov má teplotu 19 až 22 stupňov Celzia, zvláštnosťou je najväčšie travertínové jazierko na Slovensku Kráter s priemerom 20 metrov a hĺbkou tri metre, ktoré sa tiež využíva na kúpanie.

Stará Ľubovňa, hrad, skanzen: Neďaleko tohto okresného mesta na severe Slovenska sa týči čiastočne zachovalý, respektíve zrekonštruovaný Ľubovniansky hrad, vybudovaný v 13. alebo 14. storočí. Hlavná veža ponúka kruhový výhľad do okolia, v priestoroch hradu sa tiež konajú akcie pre verejnosť. Pod hradom si návštevníci môžu pozrieť skanzen ľudovej architektúry, jeden z najmladších na Slovensku – sprístupnený bol v roku 1985. Tvorí ho 25 objektov z Veľkého Lipníka, Litmanovej a ďalších obcí. Jeho súčasťou je aj drevený gréckokatolícky chrám sv. archanjela Michala z roku 1833 (pôvodne stál v obci Matysová). V centre Starej Ľubovne stojí Kostol sv. Mikuláša s bohato zdobeným interiérom (víťazný oblúk z konca 13. storočia, neskorogotická krstiteľnica, Madona z Ľubovne a zdobené barokové oltáre).

Obnovený Palác Lubomírských (na snímke), ktorý je súčasťou hradu v Starej Ľubovni, vo štvrtok slávnostne skolaudovali. Prešovský samosprávny kraj (PSK) preinvestoval počas troch rokov na tejto pamiatke takmer 1,9 milióna eur. Stará Ľubovňa, 25. júna 2020 Foto: EASYFOTO TASR - Kristína Mayerová


Litmanová: Hora Zvir pri tejto obci je známa ako miesto zjavení Panny Márie a gréckokatolícke pútnické miesto.

Červený Kláštor: Je jedným z najobľúbenejších výletných miest na Slovensku. Za svoju popularitu vďačí rieke Dunajec, ktorá preteká hranicou medzi Poľskom a Slovenskom. Práve na tomto mieste medzi Červeným Kláštorom a ústím Lesnického potoka sa splavuje tradičnými plťami, ale možno si tam vyskúšať aj rafting. Samotný pôvodne gotický kartuziánsky kláštor začali stavať po roku 1320.

Digitálny pamiatkový fond (DPF): Červený Kláštor - Kláštor Kartuziánov, NKP, č. ÚZPF 865/1-22, letecký pohľad na komplex kláštora z juhu, v pozadí Tri koruny. Foto: Pamiatkový úrad SR


Pieniny: Na území tohto bradlového pohoria bol 17. augusta 1932 vyhlásený prvý medzinárodný prírodný park v Európe pozostávajúci zo slovenskej aj poľskej časti. Národný park Pieniny bol vyhlásený v roku 1967. Najvyšším vrchom zvláštne tvarovaného malebného pohoria je Vysoká skalka (1050 m n. m.).

Spišská Stará Ves: Je centrom Zamaguria a s počtom obyvateľov čosi vyše 2200 tretím najmenším mestom na Slovensku. Gotický rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia skrýva krstiteľnicu z červeného mramoru ozdobenú reliéfom sv. Juraja.

Spišská Magura, Zamagurie: Oblasť na sever od pohoria Spišská Magura sa vyznačuje svojráznym goralským folklórom a architektúrou, ktorú možno nájsť v obciach Jezersko či Osturňa. Zo severu mimoriadne malebnú oblasť s nedotknutou prírodou uzatvára pohorie Pienin.

Komentáre