Cestovanie

Nové infotabule priblížia Dóm sv. Alžbety aj nevidomým

"V katedrále v decembri osadia 12 informačných tabúľ s QR kódmi a NFC čipmi, ktoré po načítaní aplikáciou sprostredkujú text o jednotlivých pamiatkach aj vo zvukovej podobe."

TASR, 12. novembra 2020 11:52
Dóm sv. Alžbety na Hlavnej ulici v Košiciach je je najväčší kostol na Slovensku s plochou interiéru 1 200 m² a kapacitou vyše 5 000 ľudí a zároveň najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe. Foto: TASR Milan Kapusta


Košický Dóm sv. Alžbety ako významné stredoveké pútnické miesto priblíži aj zdravotne znevýhodneným, slabozrakým a nevidomým, projekt využívajúci nové technológie. V katedrále v decembri osadia 12 informačných tabúľ s QR kódmi a NFC čipmi, ktoré po načítaní aplikáciou sprostredkujú text o jednotlivých pamiatkach aj vo zvukovej podobe. Ďalšie tri infotabule umiestnia v susednej Urbanovej veži.

Projekt pod názvom Via Cassoviensis a Dar od Kráľa – Donum regis realizuje združenie Feman v spolupráci s farnosťou sv. Alžbety v Košiciach a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. S finančným príspevkom 8000 eur ho podporilo Ministerstvo kultúry SR, spolufinancovanie je vo výške piatich percent."Podstatou je sprístupniť tieto pamiatky znevýhodneným skupinám obyvateľstva, ktoré nemôžu vidieť tú nádheru alebo počuť výklad, a tak aspoň sčasti vykompenzovať hendikep, ktorý majú. Vybrali sme tie body záujmu, ktoré poukazujú na pútnickú trasu, ktorou prechádzal stredoveký pútnik uctiť si relikviu Kristovej krvi. Túto relikviu už nemáme, ale máme artefakty, ktoré dokazujú, že tento pútny charakter miesta tu naozaj bol," priblížil pre TASR projektový manažér Tomáš Harbuľák.

Trasa bude symbolicky začínať pri severnej bráne, ktorou pútnici vstupovali do katedrály, smerovať bude k sakristii, okolo hlavného oltára, krstiteľnice, ku kráľovským schodom, cez ktoré sa išlo k vystavenej relikvii, ďalej trasa pôjde k oltáru s relikviami troch svätých košických mučeníkov, popri hrobke biskupov až k stredu krížovej chodby.Informačné tabule s textami v slovenčine a angličtine budú pritom slúžiť všetkým turistom a záujemcom. Plánom do budúcna je takto priblížiť cez mobilné aplikácie aj ďalšie body v katedrále.

"Radi by sme to spustili, aby to už v tej prvej etape fungovalo, v decembri k Mikulášu," uviedol pre novinárov riaditeľ Združenia Feman Eduard Buraš. Nevidiacich a slabozrakých pripravia podľa neho na využívanie QR kódov tvorivé dielne v rámci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Stredoveký eucharistický zázrak, ktorým sa Košice stali pútnickým mestom, popisuje aj výstava v rekonštruovanej Urbanovej veži.
Komentáre