Auto&Techno

Slovensko patrí v oblasti dentálneho lekárstva a inovácií k najlepším

"Slovenka Ivana Ligusová sa stala novou prezidentkou Európskeho spolku študentov zubného lekárstva, jeho medzinárodná konferencia sa práve koná v Košiciach."

TASR/Webmagazin.sk, 23. augusta 2021 13:37
Na snímke MODEL PRO, prvé zubárske kreslo ovládané aplikáciou pomocou tabletu, ktoré vyvinula slovenská rodinná firma Diplomat Dental. Foto: Diplomat Dental

Záver letnej sezóny na východnom Slovensku patrí osvete a inováciám vo sfére zubného lekárstva. Košice sa na pár dní stanú centrom prestížnej medzinárodnej konferencie EDSA (EuropeanDentalStudents‘ Association) a summit tak naviaže na svoju poslednú edíciu z Berlína, ktorá sa konala pred pandémiou.
Aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude hosťovať sériu workshopov a konferencií spojených s novinkami v dentálnej sfére. Pozornosť hostí bude tiež upriamená na študentku medicíny Ivanu Ligusovú, ktorá bude menovaná za historicky prvú slovenskú prezidentku Európskeho spolku študentov zubného lekárstva.

,,President-Elect budem ešte takmer štyri mesiace, počas ktorých sa budem prostredníctvom videohovorov zoznamovať s dôležitými partnermi EDSA a budem plánovať presnú agendu, ktorú budeme plniť v roku 2021/2022. Do funkcie prezidentky nastúpim 25. augusta 2021 na letnom EDSA meetingu, ktorý sa vďaka aktivite našich študentov uskutoční práve v Košiciach na Lekárskej fakulte UPJŠ. Môj mandát trvá jeden rok - do augusta 2022, a funkciu budem vykonávať popri práci zubného lekára. Som veľmi vďačná vedeniu našej fakulty, že aktivitu študentov v spolkoch vždy veľmi podporovala a umožnila nám dostať sa tam, kde sme. Momentálne sme v prezídiu EDSA dvaja Slováci – spoločne s kolegom Marcelom Paľovčíkom, čo je takisto veľký úspech,“ poznamenáva Ivana Ligusová.
Slovenka Ivana Ligusová sa stala novou prezidentkou Európskeho spolku študentov zubného lekárstva (EDSA). Foto: Diplomat Dental

EuropeanDentalStudents‘ Associationje mimovládna organizácia sídliaca na univerzite ACTA v Amsterdame s viac než tridsaťročnou históriou, ktorá zastupuje asi 70-tisíc študentov zubného lekárstva z 31 krajín Európy. Slovenské talenty a technologické inovácie tak budú rezonovať v medzinárodnom kontexte. Po prvý krát v histórii summitov EDSA sa do série workshopov zapojí aj rodinná firma DIPLOMAT DENTAL, ktorá 25. a 26. augusta predstaví študentom inovatívne zubárske kreslo MODEL PRO.
Vlani sa medzinárodná konferencia študentov dentálnej medicíny EDSA konala v Berlíne. Foto: EDSA

V júni tohto roku zaujal MODEL PRO medzinárodnú porotu v Nemecku, kde získal prestížne ocenenie RedDotAward v kategórii „produktový dizajn“ za inováciu v podobe digitálnej zubárskej súpravy, ktorá je ovládaná aplikáciou Diplomat Connect. Prvé zubárske kreslo ovládané tabletom realizoval nový CEO spoločnosti Diplomat Dental, Tomáš Nerád, ktorý si zvolil platformu EDSA ako ideálneho partnera na predstavenie kresla MODEL PRO novej generácii zubných lekárov. Slovenské publikum, študenti medicíny i odborná verejnosť tak budú mať po prvý krát možnosť osobne spoznať túto dizajnovú inováciu vo sfére dentálnej technológie.

Komentáre