Auto&Techno

Dokáže prežiť komár tigrovaný v Ružinove? Zistiť to má porovnanie DNA

"Odborníčka poukázala aj na to, že obyvatelia vedia efektívne monitorovať invázne druhy pomocou aplikácie MosquitoAlert."

TASR, 3. marca 2024 8:33
Na archívnej snímke monitorovanie komárov. Foto: TASR Jaroslav Novák

Biomedicínske centrum (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) plánuje od apríla overiť prezimovanie a vznik lokálnej populácie komára tigrovaného vo vybraných lokalitách bratislavského Ružinova. Usídlenie lokálnej populácie chce overiť aj porovnaním DNA odchytených jedincov. Pre TASR to uviedla samostatná vedecká pracovníčka Virologického ústavu BMC SAV Viktória Čabanová.

Pre spoluprácu na tejto aktivite oslovili aj magistrát hlavného mesta Bratislava, s ktorým momentálne prebieha diskusia, priblížila Čabanová. Tvrdí, že podľa dát zozbieraných od obyvateľov Ružinova sa tam komár tigrovaný vyskytoval vlani opakovane, od júna do októbra na štyroch rôznych lokalitách. "V prípade dvoch z nich je vysoko pravdepodobné, že sa populácia aj množila, keďže dĺžka života tohto komára sa pohybuje od jedného do dvoch mesiacov," skonštatovala vedkyňa.

Biomedicínske centrum sleduje podľa Čabanovej invázne druhy komárov len v rámci vedeckých projektov, nie je v jeho kompetenciách zabezpečiť ich monitoring a kontrolu. Monitoring inváznych komárov v Európe štandardne zabezpečujú orgány verejného zdravotníctva, povedala. Zásahy a intenzita monitoringu sa líšia podľa konkrétnej situácie. V iných krajinách sa podľa vedkyne snažia vďaka preventívnym opatreniam zlikvidovať tohto komára už pri prvom náleze.

Čabanová poskytla envirorezortu aj magistrátu základné informácie a príručky. "Naším zámerom je informovanie obyvateľov a šírenie informácií o tom, ako vedia zamedziť premnoženiu inváznych komárov. Práve tento prístup sa ukázal vysoko efektívny v už postihnutých krajinách Európy," skonštatovala. Odborníčka poukázala aj na to, že obyvatelia vedia efektívne monitorovať invázne druhy pomocou aplikácie MosquitoAlert.

"Žiadny orgán nie je schopný zmonitorovať urbánne prostredie tak ako obyvatelia, ktorí v ňom žijú a poznajú ho najlepšie. Tento prístup sa ukázal vysoko efektívny v Španielsku a postupne sa dostáva do ďalších Európskych krajín," priblížila Čabanová.

Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov zaraďuje komára tigrovaného medzi top 100 najinvazívnejších druhov sveta. Medzi invázne druhy ho tiež zaraďuje celosvetový zoznam inváznych druhov. "Vytláčanie aj našich domácich druhov komárov bolo potvrdené v súčasných výskumoch, preto tento druh spĺňa všetky špecifikácie invázneho druhu. Za invázny druh ho považujú aj zdravotnícke organizácie ako Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetová zdravotnícka organizácia," povedala Čabanová.

Komár tigrovaný nie je uvedený na zozname inváznych nepôvodných druhov ustanovenom národnou legislatívou alebo legislatívou Európskej únie. BMC SAV potvrdilo jeho výskyt na Slovensku. Ide o jeden z najnebezpečnejších inváznych druhov komára, ktorý sa v Európe vyskytuje. Prenáša 22 rôznych vírusov. Komára sa na Slovensku podarilo objaviť na základe zberu dát od verejnosti z minulého roka, konkrétne z Bratislavy. Vedci predpokladajú, že komár je tu usídlený, keďže išlo o viacero nálezov v rámci Ružinova.Komentáre