Autá

Emotívna a inteligentná elektrická mobilita

"Nová éra mobility, charakterizovaná novou produktovou značkou EQ, vyjadruje aj elektrickú inteligenciu, ktorá je odvodená od hodnôt emócie a inteligencie samotnej značky Mercedes-Benz."

Peter Škorňa, 8. apríla 2019 7:00
Foto: Daimler AG
Emocionálny (resp. emočný) kvocient sa označuje skratkou EQ a je číselným vyjadrením emocionálnej inteligencie ľudí, teda schopnosti vnímať prejavy okolia, udržiavať v rámci komunikácie s okolím vzájomné vzťahy a následne v danej spoločnosti uspieť.

EQ však nie je len vyjadrením hladiny emócie ľudí. Je to aj produktová a technologická značka, pomocou ktorej Mercedes-Benz buduje ekosystém produktov a služieb orientovaných na inteligentnú elektrickú mobilitu. Obrazne možno konštatovať, že v prípade EQ ide o celý elektrický know-how divízie Mercedes-Benz Cars, ponúkajúci komplexný ekosystém elektrickej mobility s produktami, službami, technológiami a s inováciami. Rozsah sa pohybuje od elektrických vozidiel, inteligentných služieb, až po nástenné boxy a nabíjacie služby pre jednotky na ukladanie domácej energie, končiac udržateľnou recykláciou.Elektrická inteligencia


Nová éra mobility, charakterizovaná novou produktovou značkou EQ, vyjadruje aj „elektrickú inteligenciu“, ktorá je odvodená od hodnôt „emócie a inteligencie“ samotnej značky Mercedes-Benz. Ide o systém, resp. platformu, obsahujúcu všetky kľúčové aspekty pre elektrickú mobilitu, zameranú na zákazníkov a presahujúcu rámec samotného vozidla. EQ je neoddeliteľnou súčasťou komplexu Mercedes-Benz, tvoriaceho okrem tejto značky aj ďalšie značky, akými sú AMG či Maybach.

Zároveň je podznačkou (sub-brandom), zastupujúcou v rámci značky Mercedes-Benz všetky vozidlá s alternatívnym pohonom a súčasťou stratégie značky Mercedes-Benz pre mobilitu budúcnosti CASE. Tá, ako je všeobecne známe, sa skladá zo štyroch pilierov: inteligentného prepojenia zosieťovaním (Connected), autonómneho jazdenia (Autonomous), flexibilného používania (Shared & Services) a elektrických pohonov (Electric).

Mobilita budúcnosti


Ucelený systém alternatívneho pohonu, označený značkou EQ, tvorí niekoľko ďalších podsystémov, akými sú EQ Power, EQ Boost, F-Cell (Fuel Cell) a skupina EQ vozidiel s pridaním písmena modelového radu (napr. EQC). Kým v prípade EQ Boost ide o pridanie pomocného elektrického prídavného kompresora a integrovaného štartovacieho generátora, ktoré zabezpečujú vynikajúci priebeh výkonu a kultúru jazdy, v prípade F-Cell nevšedný hybrid dobíjateľný zo siete, pretože inovatívnu techniku palivového článku prvý raz kombinuje s akumulátorovou technikou: okrem elektrickej energie zo zásuvky „tankuje“ aj čistý vodík. Predstaviteľom tejto alternatívnej mobility je model Mercedes-Benz GLC F-CELL.

Vznikajúca rodina elektrických vozidiel Mercedes-Benz sa po prvý raz predstavila pred tromi rokmi štúdiou Generation EQ, čím naznačila smer, ktorým sa bude uberať mobilita v budúcnosti. V tomto roku prichádza na trh už s prvým členom rodiny, prvým sériovo vyrábaným modelom subznačky EQ, čisto elektrickým vozidlom EQC, pričom ďalšie verzie prídu v najbližších rokoch...

EQ vs. EQ Power


V reálnom živote dochádza k častému spájaniu a zamieňaniu si významu značky EQ s EQ Power, ktorá je však len súčasťou subznačky EQ, jedným z jej pilierov.

Modely vozidiel EQ Power, ktoré sú súčasťou elektrickej ofenzívy značky Mercedes-Benz, tvoria plug-in hybridné vozidlá (paralelne hybridné) tretej generácie, ktorých batériu možno dobíjať nielen počas jazdy vlastnou rekuperáciou, ale aj pomocou externého zdroja elektrickej energie.

Elektrický akumulátor týchto hybridných vozidiel je zároveň prepojený s benzínovým alebo s dieselovým motorom. Vďaka tomu sa v jednom vozidle dokážu spojiť tie najlepšie vlastnosti z dvoch svetov: dynamiku a hospodárnosť elektromotora s dojazdom spaľovacieho motora.

V rámci mestskej premávky môžete jazdiť na čisto elektrický pohon, dajú sa nabíjať doma aj na verejných nabíjacích staniciach a na dlhých trasách poskytujú zvyčajný komfort v podobe krátkych časov tankovania. Predstaviteľmi týchto vozidiel so striebornou hviezdou v znaku sú v súčasnosti dostupné modely Trieda S 560 e, Trieda E 300 e a model Triedy E 300 de. Očakávajú sa aj ďalšie verzie v Triede C a modelov GLE a GLC.

Komentáre