Život

Židovská obec na Slovensku ocenila dobrodinca

"V pondelok 8. mája sa v bratislavskej Redute uskutočnil slávnostný koncert pri príležitosti 78. výročia ukončenia vojny a Dňa Európy."

WEBMGAZIN.sk-OTS, 10. mája 2023 10:35
Foto: ECO-INVESTMENT, a.s.
Jeho hlavnými organizátoromi boli Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku (ÚZZO) a dirigent Jack Martin Handler. Pod jeho dirigentskou taktovkou podal Bruno Walter Symphony Orchestra fenomenálny výkon. Diváci ho odmenili dlhotrvajúcim potleskom.

V rámci koncertu udelil predseda ÚZZO Richard Duda Cenu Eugena Bárkánya podnikateľovi a filantropovi Milanovi Fiľovi za dlhoročnú pomoc a podporu pri obnove židovských pamiatok na Slovensku.


Eugen Bárkány bol priekopníkom v oblasti ochrany židovského kultúrneho dedičstva na Slovensku. Založil prvé slovenské židovské múzeum v Prešove, ktoré zaniklo počas druhej svetovej vojny. Po vojne vytvoril v Bratislave druhú zbierku, ktorá je základom bratislavského Židovského komunitného múzea. Po celom Slovensku neúnavne dokumentoval židovské pamiatky, opustené synagógy a cintoríny.

S myšlienkou udeľovania ceny Eugena Bárkánya prišla pred rokmi slovenská židovská komunita. Laureátov vyberá komisia, ktorú menuje Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku. Je prejavom vďaky jednotlivcom a organizáciám mimo židovskej komunity za ich prínos k ochrane židovského kultúrneho dedičstva.

„Dôsledky genocídy židovského obyvateľstva počas 2. svetovej vojny pociťujeme dodnes. Dnes sa k judaizmu alebo k židovskému etnickému pôvodu hlási len 2000 občanov Slovenska. Na jeho území je však viac ako 800 židovských cintorínov. Čo cintorín, to zaniknutá komunita. Bez pomoci dobrodincov by sa malá žijúca židovská komunita nedokázala o ne postarať,“ uviedol Richard Duda.


Situáciu vníma aj prezident holdingu ECO – INVESTMENT a.s. a filantrop Milan Fiľo: „Židia v minulosti pozitívne ovplyvnili územie dnešného Slovenska. Rozvíjali priemysel, kúpeľníctvo, vedu, techniku, školstvo a úroveň vzdelanosti. O to smutnejšie je uvedomiť si, že táto komunita skončila svoju pozemskú púť predčasne, v plynových komorách a mimo miest, ktoré im boli srdcu blízke. Nespočinuli tam, kde si to želali a dnes nemajú meno napísané na náhrobnom kameni. Preto je nesmierne dôležité uchovať ich pamiatku na miestach, kde žili, tvorili hodnoty a prežívali bežné radosti a starosti každodenného života. Preto som rád, že sa v Ružomberku a Dolnom Kubíne podarilo postaviť dôstojný pamätník napĺňajúci jednu zo zásad judaizmu – zachovať meno zosnulého na jeho večnú pamiatku,"

Len za minulý rok poskytol pán Fiľo takmer 100 000 EUR. Vďaka jeho príspevku vznikli dôstojné pamätníky na zrekonštruovaných cintorínoch v Dolnom Kubíne, Ružomberku a Brezne.

Komentáre