Život

Trnavčania sa môžu tešiť na obnovené vnútrobloky. Ako budú vyzerať?

"Mesto Trnava pokračuje v skrášľovaní miest, ktoré obyvateľom ponúkajú možnosť na trávenie voľného času. Na začiatku novembra sa rozbehol projekt Dvory, v rámci ktorého dostanú novú podobu vnútrobloky medzi panelákmi na Hospodárskej ulici. "

WEBMGAZIN.sk-OTS, 8. decembra 2022 15:09
Foto: Mesto Trnava
Projekt Dvory prinesie novú tvár vnútroblokom medzi bytovými domami na Hospodárskej ulici medzi ulicami Študentská a Andreja Sládkoviča. To, ako bude jeho realizácia prebiehať a čo obyvateľom prinesie, vysvetlil Mgr. Ladislav Švejda zo spoločnosti INGDOP, s.r.o. organizačná zložka, ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže, ktorú vyhlásilo mesto Trnava. Prezradil nám, na čo sa môžu obyvatelia tešiť, ale aj pripraviť.

Čo projekt Dvory prinesie obyvateľom Trnavy?

Rekonštruované územie sa nachádza v blízkosti historického jadra Trnavy a zároveň susedí s centrálnou mestskou zónou. Úpravou bude zabezpečené plnohodnotné užívanie verejného priestoru pre rezidentov všetkých vekových kategórií. Zabezpečený bude kvalitnejší prechod danými časťami, dostupnejšie parkovanie, možnosť odpočinku a trávenia voľného času aj aktívnym spôsobom. Zároveň sa zlepší bezpečnosť v daných lokalitách. Pribudne aj nová zeleň, ktorej výsadba prispeje k vodozádržným opatreniam čím sa zníži prehrievanie povrchu miest.

Foto: Mesto Trnava

Budú na mieste zachované aj pôvodné prvky alebo pôjde o kompletnú obnovu?

Prvky drobnej architektúry sa kompletne vymenia a zároveň bude doplnený ich počet. Obnovené budú povrchy komunikácií a parkovísk, pribudnú parkovacie miesta a dopravné značenia. Pribudnú herné prvky pre deti a mládež, ako aj športové prvky pre aktívne trávenie voľného času a tým aj k zmene charakteru územia medzi bytovými domami. Dôjde aj k pestovateľským opatreniam a výsadbe nových drevín. V lokalitách prebehne rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia a zariadenia veľkoobjemových polo podzemných kontajnerov, aby sa zabezpečila vyššia kapacita a komfort pre obyvateľov.

Foto: INGDOP

O aký konkrétny druh zelene ide?

Ide o výsadbu stromov, výsadbu solitérnych krov, živých plotov, trvaliek, výsev trávnika, rekonštrukciu predzáhradiek. Okrem uvedenej výsadby bude realizovaný odborný rez stávajúcich drevín a stabilizácia stromov. Ide o špeciálne opatrenie, kde sa prostredníctvom podpery z hranolov stabilizujú konáre, aby v prípade ich zlomenia nedošlo k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. Na exponovaných miestach, kde nie je predpoklad životnosti trávnikovej plochy, vznikne štrkový trávnik. Ide napríklad o miesta za obrubníkmi popri príjazdovej komunikácii.

Viete aj bližšie špecifikovať, aké možnosti voľnočasových aktivít na mieste pribudnú a komu budú primárne určené?

Na miestach výrubu vznikne v každom Dvore nové ihrisko. V lokalite Dvor 1 pribudne detské ihrisko pre menšie deti, na Dvore 2 detské ihrisko pre staršie deti, na Dvore 3 workoutové ihrisko a Dvore 4 ihrisko s prvkami na dynamické posilňovanie celého tela. Zjednodušene povedané, Dvory 1 a 2 budú určené deťom a Dvory 3 a 4 zas vyčlenené na aktívny oddych dospelých. Vo vnútroblokoch pribudne viacero rôznorodých prvkov drobnej architektúry, aby som uviedol len niekoľko príkladov, v rámci Dvorov 1 a 2 bude osadených 9 rôznych setov lavičiek, 9 odpadkových košov, 8 stojanov na bicykle či 9 sušiakov na bielizeň alebo 60 metrov šnúr na bielizeň.

Foto: INGDOP

Aké konkrétne zmeny prinesie projekt Dvory chodcom, cyklistom, vodičom a obyvateľom pri každodennom živote?

Všetky Dvory prejdú výraznou zmenou. Budú realizované výmeny povrchov komunikácií a parkovísk, pribudnú aj nové parkovacie miesta. Na Dvore č. 1 a v budúcom roku aj na Dvore č. 4 pribudnú aj polopodzemné kontajnery. K spríjemneniu prostredia dôjde pomocou sadových úprav, teda výrubom a výsadbou drevín. Zároveň prebehne rekonštrukcia verejného osvetlenia, pribudne príprava na kamerový systém a bude zrekonštruovaný a doplnený mobiliár. Dvory ako celok budú pôsobiť jednotne a harmonicky.

V akých krokoch bude prebiehať realizácia projektu Dvory?

Stavba bude rozdelená ako 4 samostatné stavby podľa počtu Dvorov. Realizácia projektu Dvory č. 1 a 2 sa začala realizovať od 2. novembra tohto roku. Realizácia zostávajúcich Dvorov č. 3 a 4 je naplánovaná na budúci rok.

Foto: INGDOP


Prinesie plánovaná rekonštrukcia nejaké obmedzenia pre obyvateľov?


Počas výstavby budeme dbať na to, aby rekonštrukcia zasiahla obyvateľov v čo najmenšej miere. Vopred prosíme ľudí o zvýšenú opatrnosť a pochopenie pre prašnosť a hlučnosť, ktorá je s rekonštrukciou spojená. Stavba bude zabezpečená ochrannými prostriedkami a prvkami v zmysle BOZP a všetky pokyny k prebiehajúcej stavbe budú včas a jasne zverejnené. Za prípadné obmedzenia súvisiace s výstavbou sa vopred občanom ospravedlňujeme a poprosíme ich o trpezlivosť. Staviame dielo, ktoré sa bez obmedzení nedá zrealizovať. Konečný výsledok v budúcnosti trvalo zvýši kvalitu a komfort bývania v danej lokalite.

Komentáre