Život

Školy sa môžu uchádzať o grant na podporu vzdelávania detí

"O finančnú podporu sa môžu uchádzať základné, stredné aj umelecké školy, ale aj obce a mestá."

TASR, 7. októbra 2021 14:39
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Školské zariadenia sa môžu uchádzať o grant na podporu vzdelávania detí v celkovej hodnote 150.000 eur. Grant má slúžiť na podporu vzdelávacích aktivít a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu detí na Slovensku. Informovala o tom správkyňa Nadácie SPP Eva Guliková. Peniaze nadácia poskytne v rámci grantového programu „SPPravmeTo“.

Záujemcovia sa môžu uchádzať o maximálnu výšku podpory 1500 eur na jeden projekt, ktorý musí byť zrealizovaný do polovice júna 2022. Grantový program je rozčlenený do štyroch oblastí - osobný a sociálny rozvoj, prezentačné a argumentačné zručnosti, kritické myslenie a kreativita a schopnosť riešiť rôzne situácie. Projekty môžu byť orientované tak na aktivity spojené so samotným vyučovacím procesom, ako aj mimo neho.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať základné, stredné aj umelecké školy, ale aj obce a mestá, ktoré však predkladajú projekty len v prípade, ak sú zriaďovateľmi základných a stredných škôl bez právnej subjektivity. Grant nie je určený pre podnikateľské, právnické osoby, materské a vysoké školy.

Predkladať projekty je možné len prostredníctvom elektronického formulára do polnoci 25. októbra 2021.


Komentáre