Život

Po stopách sicílskej mafie: Toto je ich etický kódex!

"Sú isté zásady, ktoré musia členovia známej skupiny Cosa Nostra dodržiavať. Keby tak nerobili, skupina by neprežila toľké roky."

, 14. mája 2013 10:00
Záber z múzea C.I.D.M.A. v Corleone, ktoré sa charakterizuje ako múzeum antimafie. Na snímke mafiánska vražda. Foto: Webmagazin.sk
Etika, ktorú dodržiavame. Spôsoby správania, ktorým sa nevyhneme. Kritériá, podľa ktorých sa musíme správať, aby nás spoločnosť prijala. Každý z nás sa istým spôsobom riadi nejakým „etickým kódexom“. Svoj etický kódex majú lekári, majú ho novinári a mnohé iné povolania. A má ho dokonca aj sicílska mafia.

V roku 2007 polícia zatkla niektorých členov tejto organizovanej skupiny a podarilo sa im dostať sa k ich etickému kódexu. Musia ho dodržiavať, inak by skupina neprežila. Samotná mafia na Sicílii vznikla predsa ako reakcia na životné podmienky Sicílčanov. Ľudia trpeli a nemali sa na koho obrátiť, vláda im nepomáhala, preto vznikla skupina, ktorá chcela všetko zastrešiť a poskytnúť ochrannú ruku. Chceli to vybudovať na princípe akéhosi priateľstva – pomôžem ti, ak budeš mojim priateľom a budeš mi zaviazaný. Ako sa aj píše v knihe Krstný otec: „Priateľstvo je nadovšetko. Je to viac ako nadanie. Je to viac ako vláda.“

Aká je symbolika mafiánskych vrážd? Pozrite si fotografie a vysvetlenie tu: Po stopách sicílskej mafie: Ako to celé vzniklo a aká je symbolika?

Keďže skupina nefunguje len na princípe pomoci, ale získava istý majetok nelegálnou cestou, musí sa sama ochrániť pred odhalením svojich skutočných úmyslov. A tie úmysly celkom jasne vystihol aj Krstný otec: „Advokát s aktovkou toho dokáže nakradnúť viac ako stovka chlapov s revolvermi.“

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo
A tak vznikol etický kódex, ktorého dodržiavaním sa malo predísť odhaleniu.

„Ahoj, moje meno je...“


Členovia klanu nemôžu prísť za niekým, podať mu ruku a predstaviť sa. Z ich kultúry a spôsobu myslenia vyplýva, že to za nich musí urobiť iný člen klanu. Aké sú dôvody tohto konania, sa môžeme len domnievať. Možno chcú predísť tomu, aby sa pod menom „rodiny“ predstavil človek, ktorý do nej nepatrí.

Osobne sa nepredstavíš ďalšiemu členovi klanu. Musí to za teba urobiť tretí člen.

Ako sa správať k ženám


Ženy sú obsahom dvoch bodov etického kódexu skupiny Cosa Nostra.

Nebudeš pozerať po manželkách svojich priateľov.

K ženám sa budeš správať s úctou.

Len jedna jediná vec stojí pred ženou. A tou je služba skupine.

Služba Cosa Nostre je nadovšetko. Budeš jej k dispozícii, aj keby tvoja žena rodila.

Aj Slováci žijúci na Sicílii sa už s mafiou stretli. Ako to vnímajú, dozviete sa tu: Po stopách sicílskej mafie: Za ukradnuté auto žiadajú výkupné

Ďalšie body etického kódexu


Členovia Cosa Nostry sa musia riadiť aj ďalšími pravidlami. Napríklad nesmú byť videní v prítomnosti policajtov. Mohlo by to napríklad znamenať, že sú informátormi, čo je ďalším bodom:

Členmi sa nemôžu stať ľudia, ktorí majú kontakty na polícii, informátori, ľudia, ktorí sa správajú zle a neriadia sa morálnymi zásadami.

Fotografie z múzea C.I.D.M.A. Foto: Webmagazin.sk
Člen musí vždy rešpektovať schôdzky. Okrem toho nesmie chodiť do barov a klubov. A nesmie si privlastniť peniaze iného člena klanu alebo inej rodiny.

Nesmie klamať a keď bude požiadaný o informáciu, musí odpovedať pravdivo. Presne tak, ako to povedal aj don Corleone v slávnej knihe Krstný otec: „Nikdy neklamem ľudí, ktorých som prijal za priateľov.“

A nad tým všetkým stojí zákon omerty


Časťou kódexu sicílskej mafie je zákon omerty. Člen organizácie je povinný mlčať o všetkých aktivitách skupiny a to aj v prípade, keď ide o jeho nepriateľov. Omerta si nevyberá, či je niekto priateľ alebo nepriateľ, mlčať treba vždy a za každých okolností. Ak niekto tento zákon porušil, bol potrestaný smrťou.

Zákon omerty sa vzťahuje na všetkých, nielen na členov skupiny. Aj obyčajní svedkovia vraždy, ktorí išli len náhodne okolo, museli tento zákon dodržať. Keď sa ich polícia spýtala, čo videli, zásadne museli povedať, že nič. Nič nevideli, nič nepočuli, o ničom nevedia.

Prvý, kto zákon omerty porušil, bol Joe Valachi. Urobil to pri vypočúvaní pred americkým kongresom v roku 1963. Vtedy otvorene popísal štruktúru mafie. Od tej doby sa niekedy takéto prípady opakovali, napríklad členovia mafie vypovedali výmenou za nižší trest.

Komentáre