Život

Pozvánka na Konferenciu „ESG – LIVE“ Zostáva

"Zelená a udržateľná budúcnosť a riešenie problematiky CO2 sa týka nás všetkých."

WEBMAGAZIN.sk-OTS, 21. mája 2024 9:54
Foto: Carbon Free s.r.o.
Pre tých, ktorí majú záujem zanechať našu planétu udržateľnú aj pre ďalšie generácie, poskytuje spoločnosť Carbon Free s.r.o., unikátne inovatívne riešenia.

Spoločnosť ponúka komplexné riešenia energetického ofsetu, inak povedané energetickej náhrady pre firmy a verejné inštitúcie, prostredníctvom certifikovaných spoločností s vypočítateľnou uhlíkovou stopou svojich dodávok a služieb tak, aby zákazníci dokázali svoju stopu efektívne znížiť. S tým súvisí komplexné zabezpečenie všetkých postupných investičných plánovaných krokov.O tom, akými spôsobmi a nástrojmi je možné efektívne riešiť ESG problematiku, bude spoločnosť Carbon Free, s.r.o., informovať na troch podrobných konferenciách. ESG – LIVE konferencie sa budú konať v dňoch 28. – 30. mája 2024, v Senci, Banskej Bystrici a Košiciach.

Rezervácia vstupenky na konferenciu https://www.esg-live.sk/konferencie/ V cene vstupenky je občerstvenie + obed a prednášky.ESG-LIVE sú konferencie „naživo“ kde profesionáli z odboru ľudským a zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú problematiku ESG a znižovanie CO2. Záujemci si budú môcť nechať vypočítať aktuálnu uhlíkovú stopu svojej spoločnosti a dať si navrhnúť projekt uhlíkovej neutrality. Podľa požiadaviek zákazníka Carbon Free s.r.o. pripraví komplexný projekt riešenia až po dosiahnutie uhlíkovej neutrality.

ESG skóre sa skladá z troch hlavných kategórií: Environment, Social a Governance. Spoločne predstavujú číslo, ktoré slúži k hodnoteniu toho, ako dobre sa spoločnosť vysporadúva s rizikom a otázkami týkajúcimi sa environmentálnych, sociálnych a správnych záležitostí v každodennej prevádzke. ESG Skóre sa obvykle pohybuje od 0 do 100, pričom skóre menšie ako 50 sa považuje za relatívne zlé a viac ako 70 za dobré. Pre ESG skóre niektoré agentúry používajú aj hodnotenie písmenami A,B,C,D,E. viac info www.esg-live.sk www.carbonfree.skProgram konferencií "ESG-LIVE", ktoré sa budú konať v dňoch
28.5.2024 v Senci – Hotel Senec,
29.5.2024 v Banskej Bystrici – Hotel Lux
30.5.2024 v Košiciach – Hotel Košice

Carbon Free s.r.o. je spoločnosť, ktorá pripravila komplexné služby pre slovenské firmy v oblasti znižovania uhlíkovej stopy CO2e a prijatia princípov ESG pre jednoduchšie dosiahnutie cieľov v rámci dekarbonizácie slovenského priemyslu a krajiny.

Program troch konferencií ESG-LIVE s úsmevom :

9,15 – 9,30 Príhovor - dôležitosť ESG pre firmy
9,30 – 10,15 ESG sa dá robiť s úsmevom (Carbon Free s.r.o. - vysvetlenie ESG ľudskou rečou)
10,20 – 11,00 Uhlíková stopa – GHG – CO2e (OZE Solutions a.s. – ESG skóre A – CO2e v praxi a technológiách)
11,00 – 11,30 Certifikácia firiem pre ESG hodnotenie (TUV-SUD – nezáviský certifikačný orgán)
11,30 – 12,00 Diskusia / Kafe
12,00 – 12,30 OBED
12,30 – 13,15 ESG – SYNESGYS – CRIF – ako získať certifikát ESG – (CRIF je globálna spoločnosť, ktorá sa špecializuje na úverové a obchodné informačné systémy, analytiku, outsourcing a spracovateľské služby, ale aj na pokročilé digitálne riešenia pre rozvoj podnikania a Open Banking.)
13,15 – 13,30 Diskusia / Kafe
13,30 – 14,15 ESG vo verejnom obstarávaní - (Carbon Free s.r.o. – autorizovaná osoba pre VO)
14,15 – 15,00 Diskusia

Konferencia je pre všetkých účastníkov z rôznych sektorov – ktorí majú záujem pracovať na integrovaní ESG princípov do svojho rozhodovania, podnikania a praxe či už dobrovoľne, alebo z povinnosti.

Viac info www.esg-live.sk a www.carbonfree.sk
Tešíme sa na Vašu účasť.

Komentáre