Život

Na konci augusta rodiny s deťmi spoznávali svet netopierov

"Pri spoločných akciách bolo odchytených 74 netopierov, najpočetnejším druhom bola uchaňa čierna, lesný druh netopiera. "

TASR, 3. septembra 2019 19:00
Ilustračné foto. Foto: TASR
Rodiny s deťmi sa na konci augusta mohli zúčastniť na výskume netopierov v Malých Karpatoch. Počas troch nocí v poslednom augustovom týždni tam mimovládna organizácia Saola – ochrana prírody realizovala každoročný prieskum lokalít a odchyt netopierov využila na spopularizovanie výskumu týchto nočných živočíchov. Viac ako 50 záujemcov tak bližšie spoznalo svet uchaní, ucháčov, podkovárov, raniakov či večerníc.

"Netopiere sú veľmi atraktívnou skupinou živočíchov – nielen pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť. Keďže sú to zvieratá s nočnou aktivitou, možností, ako ich skúmať, máme menej a stále patria medzi najmenej spoznané cicavce žijúce u nás," hovorí Michal Noga z organizácie Saola.

"Pri odchytoch zisťujeme základné údaje – aké druhy a v akom počte sa v lokalite vyskytujú, aká je veková aj pohlavná štruktúra populácie, no najmä to, či sa v blízkom okolí rozmnožujú," objasnil.

Manipulácia s netopiermi je podľa neho obmedzená na minimum a netopiera po určení, premeraní a odvážení ihneď púšťajú. Všetky druhy netopierov, ktoré žijú na území Slovenska, sú chránené a na ich odchyt je potrebná výnimka od Ministerstva životného prostredia SR.

Pri spoločných akciách bolo odchytených 74 netopierov, najpočetnejším druhom bola uchaňa čierna, lesný druh netopiera.

"Vďaka podpore Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie sme zabezpečili ochranu piatich zimovísk v Malých Karpatoch, v spolupráci s Nadáciou spoločnosti Energetický a průmyslový holding a Mestskými lesmi v Bratislave vyrábame a inštalujeme netopierie búdky," dodal Noga. Akcie zamerané na spoznávanie netopierov a praktickú pomoc budú pokračovať v septembri.

Komentáre